Ανακοινώσεις  
Ενημέρωση για πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2016-17 (15/02/2017)
«Βιογραφικό σημείωμα - Οδηγίες για σωστή σύνταξη - Υπόδειγμα Βιογραφικού» Σεμινάριο Κοινωνικής Συμβουλευτικής υπηρεσίας ΤΕΙ Αθήνας (12/01/2017)
Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην αγγλική γλώσσα από το Beijing Institute of Technology (BIT) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (12/01/2017)
Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων τμήματος ΕΑΔΣΑ Ακαδ. έτους 2016-17 (22/12/2016)
Έναρξη - λήξη μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων ακαδημαϊκού έτους 2016-17 - Τροποποίηση (16/12/2016)
Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Δράση Placement) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17 (18/11/2016)
Πίνακες εκτάκτων καθηγητών ανά μάθημα, ακαδημαϊκού έτους 2016-17 (19/09/2016)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (07/09/2016)
14ο Bienalle Conference στη Φλωρεντία "Turning mirrors into windows" 30/11-3/12/2016 (29/06/2016)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Αρχική σελίδα

Ο δικτυακός μας τόπος

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων. Οι σελίδες μας περιέχουν πληροφορίες για το τμήμα και τις δραστηριότητές του, καθώς και δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρώσουμε σύντομα όλες τις δυνατότητες, ώστε να γίνει όχι μόνο τόπος πληροφοριών αλλά και βήμα συζήτησης, δημοσιοποίησης και ανταλλαγής απόψεων των σπουδαστών και του προσωπικού.


Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων


Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι ένα από τα πέντε τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης εφαρμοσμένων τεχνών που λειτουργούν στην Ελλάδα.


Οι σπουδές στο Τμήμα καταλήγουν στην απόκτηση του πτυχίου του ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.


Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ανήκει οργανικά στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και, λειτουργεί από το 1977 με στόχο την συνεχή αναβάθμιση των σπουδών και των ερευνών, που αφορούν τον σημαντικότατο για την κοινωνική πράξη τομέα της αισθητικής βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης και κάθε χώρου που την περιβάλλει.


Το Τμήμα λειτουργεί σήμερα με τον νόμο-πλαίσιο 1404/83 (ΦΕΚ 173ΤΑ/24.11.83), σύμφωνα με τον οποίο έχει αποκτήσει:

  • δημοκρατική δομή και λειτουργία

  • εκπαιδευτικά στελέχη υψηλού καλλιτεχνικού και επιστημονικού επιπέδου

  • αξιόλογο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό

  • ελεύθερη επιστημονική και καλλιτεχνική διακίνηση ιδεών,


παράγοντες που συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση νέων αισθητικών αξιών και πρακτικών, με αποτέλεσμα την συνεχή αναβάθμιση της επαγγελματικής διακόσμησης.

Το τμήμα πήρε τη σημερινή του ονομασία βάσει άρθρου 4 του ΦΕΚ 227 από 19/10/2006
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη θεωρία και την πρακτική της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, την αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων.
Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή στους σπουδαστές σφαιρικής παιδείας: χωρικής, καλλιτεχνικής και τεχνολογικής, που να ανταποκρίνεται στις διαρκώς ανανεούμενες απαιτήσεις της διεθνούς εξέλιξης της θεωρίας και της πρακτικής των γνωστικών του αντικειμένων.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα αναγκαία θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που εξυπηρετούν το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, μαθήματα διαρκώς αναπροσαρμοζόμενα με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις. Επί πλέον, όμως, περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα επιλογής που διευρύνουν τα βασικά γνωστικά αντικείμενα των σπουδών, δίνοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν, με μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις ή με ερευνητικά προγράμματα, σε συναφή με το βασικό γνωστικό τους πεδίο αντικείμενα. Τέλος, προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.