Ανακοινώσεις  
Διαδικασία μεταγγραφών 2019-20 (03/12/2019)
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (03/12/2019)
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 2019 υπάρχουν:

Είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 15/12/2019 και στις 1/1/2020. Η πρακτική άσκηση θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών, μπορεί να διεξάγεται από το τέταρτο εξάμηνο και μετά και είναι προαιρετική για τη λήψη του πτυχίου. Λαμβάνει 3 ECTS και είναι ισοδύναμη με ένα μάθημα επιλογής.

Δέκα (10) θέσεις για φοιτητές οι οποίοι θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ και θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 15/12/2019 και στις 1/1/2020.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα στο ninamar@otenet.gr ώστε να δηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην γραμματεία του Τμήματος υπ’ όψιν της κας Μοίρα μέχρι και την Τρίτη 13/11/2019. Απαραίτητα να αναγράφουν το ΑΦΜ τους, αριθμό λογαριασμού τραπέζης με το όνομά τους και τα στοιχεία του εργοδότη (ΦΥΠΑ αν υπάρχει.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση συμμετοχής

  2. Αναλυτική Βαθμολογία

  3. portfolio εργασιών

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια:

  1. Μέσος όρος βαθμολογίας φοιτητή (συντελεστής βαρύτητας 40%)

  2. Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 20%)

  3. Υποβολή portfolio εργασιών (συντελεστής βαρύτητας 40%)

Επίσης 20% των θέσεων που προκηρύσσονται (δηλαδή 2 θέσεις) θα καλυφθούν από άτομα ΑΜΕΑ ή από άτομα που πληρούν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια βάσει αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν προς την επιτροπή (ιατρική γνωμάτευση, φορολογική δήλωση, κλπ).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 15/11/2019 στην ιστοσελίδα του Τμήματος :

http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=26759&lang=el

O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει εγγράφως προς στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ή στην Επιστημονική Υπεύθυνη κα Μοίρα Μαρία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Επίσης οι ΦΥΠΑ οφείλουν να εγγραφούν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μια ημέρα πριν την έναρξη της σύμβασης γι’ αυτό πρέπει τα δικαιολογητικά να κατατίθενται εγκαίρως!

 

Η Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος

Δρ. Μοίρα Μαρία


^ Αρχή Σελίδας