Ανακοινώσεις  
Διαδικασία μεταγγραφών 2019-20 (03/12/2019)
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (03/12/2019)
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Χρώμα στο χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρώματος στο χώρο

Σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική αντιληπτική σπουδή του χρώματος και του αρχιτεκτονικού χώρου στον οποίο ανήκει αυτό, καθώς επίσης και η εφαρμογή της χρωματογράφισης ενός δομημένου χώρου με τις επιστημονικές και τις καλλιτεχνικές μεθόδους οι οποίες εμπίπτουν στην γνωσιολογία της Φυσικής και της Ψυχολογίας των χρωμάτων και του χώρου.

Στόχος
Το μάθημα «Χρώμα στο χώρο», ένα από τα μαθήματα που αφορούν το σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου, προσβλέπει στην κατανόηση από μέρους των σπουδαστών των εφαρμογών της θεωρίας καθώς και στη μελέτη των σύνθετων αλληλεπιδράσεων του χρώματος, της μορφής, του χώρου και της δομής σε σχέση με το φως και την υφή των υλικών.
Χρειάζεται, δηλαδή, αφενός κατανόηση της μεθοδολογίας υποστήριξης της τελικής επιλογής της χρωματικής σύνθεσης για έναν δομημένο αρχιτεκτονικό χώρο και αφετέρου πρακτική δοκιμασία στην ποσοτική κατανομή των χρωμάτων στον χώρο, στην συνδυαστική, στο χρώμα σαν υλικό δομής και τη σχέση του με το φως.

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος «Χρώμα στο Χώρο» αναλύεται η χρωματική αίσθηση, με βάση τις μεθόδους και τα συμπεράσματα πολλών επιστημών, ειδικότερα της Ιστορίας, της Οπτικοφυσιολογίας, της θεωρίας του Χρώματος, της θεωρίας της Ψυχολογίας, της Χημείας καθώς και της Φιλοσοφίας του Χρώματος. Εξετάζονται παράλληλα οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την χρωματική αίσθηση και την μεταβάλλουν.
Μέσα από την συστηματική παρουσίαση των επιστημονικών απόψεων περί χρώματος, αποδεικνύεται ο πολύπλοκος χαρακτήρας της χρωματικής αίσθησης και υποβοηθά την κατανόηση της έννοιας του χρώματος. Παράλληλα  παρουσιάζεται η αισθητική του Χρώματος σε συγκεκριμένες εποχές της Ιστορίας της Τέχνης, με σκοπό να καταδειχθεί η μεταβολή των περί χρωμάτων αντιλήψεων και η σχέση τους με το χώρο και τις γενικότερες ιδέες της κάθε εποχής.

Το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται υπό μορφή διαλέξεων και προβολή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.


Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αναφέρεται στις εφαρμογές του χρώματος στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον και στην αντιληπτική και ψυχολογική λειτουργία του χρώματος.
Οι σπουδαστές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από το θεωρητικό μέρος του μαθήματος  και να καθορίσουν τα όρια για την εφαρμογή και τη λειτουργία του χρώματος στον πλαστικό χώρο, τη μορφή δηλαδή που παίρνει το κάθε χρώμα σε μια χωρική σύνθεση. Ζητείται επίσης από τους σπουδαστές να τεκμηριώνουν τις επιλογές των χρωμάτων και τη σύνταξή τους στο χώρο με όρους της Χρωματικής θεωρίας και της θεωρίας της Αντίληψης και της Ψυχολογίας. στην Ασχολείται δηλαδή με την αισθητική του χρώματος.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ζητείται η δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου το οποίο αντιπροσωπεύει το τρισδιάστατο κτισμένο περιβάλλον και όπου οι σπουδαστές μέσα απο μια υπόθεση εργασίας,  πειραματίζονται οπτικά, διερευνούν χρωματικά, δοκιμάζουν τις ιδέες τους και καταγράφουν τα αποτελέσματα στη πράξη.             

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος

 1. Έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μέλος μιας μελετητικής ομάδας, και ο οποίος είναι σε θέση να ενισχύσει τις σχεδιαστικές αρχές των υπό μελέτη θεμάτων, στηριζόμενος στο σύνολο των επιστημονικών γνώσεων, οι οποίες καθορίζουν τα όρια για την εφαρμογή και τη λειτουργία του Χρώματος στον πλαστικό χώρο, σε συνδυασμό και με την καλλιτεχνική έκφραση.
 2. Δημιουργούνται άτομα με δημιουργικές ικανότητες και καινοτόμες ιδέες γύρω από το χρώμα, το φως, το σχήμα και το χώρο.
 3. Οι σπουδαστές έχουν αποκτήσει ένα σύνολο εξειδικευμένων γνώσεων, μέσα από τη χρωματολογία και σε συνδυασμό με τα φυσικά και βιομηχανικά υλικά και τις μεθόδους εφαρμογής των. Έχουν δε αποκτήσει ένα υπόβαθρο γνώσεων πάνω στη φυσιολογία και τη ψυχολογία σε συνδυασμό με την ανθρώπινη αντίληψη.
 4. Είναι βαθείς γνώστες της εφαρμογής του χρώματος στην Αρχιτεκτονική, η οποία είναι κάτι παραπάνω από εφαρμοσμένη διακόσμηση. Ο χρωματικός σχεδιασμός είναι ένα ενεργό στοιχείο το οποίο κατευθύνει και διευρύνει τη σχεδιαστική λύση.  
 5. Έχουν την ικανότητα να εξετάσουν τις διάφορες όψεις του προβλήματος με συγκεκριμένη λογική ακολουθία, έχοντας αποκτήσει τη βάση για την πραγματοποίηση χρωματικών επιλογών.
 6. Είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις σχέσεις  μορφής - χώρου - χρώματος και αντίληψης στηριζόμενοι σε αρχές. 
 7. Οι μελετητές χρωμάτων αποκτούν τις βάσεις ώστε να μην ανταποκρίνονται μόνο στα οπτικά ερεθίσματα τα οποία συνδέονται με την αρχιτεκτονική, αλλά και να είναι κριτικά πληροφορημένοι πάνω στις τρέχουσες και μελλοντικές χρωματικές τάσεις και τα υλικά, καθώς επίσης και στη δυναμική επίδραση του χρώματος στις σύγχρονες και στις ιστορικές δομές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Ελληνική :

 • Τόσκα Θεανώ-Φάννυ. Το Αρχιτεκτονικό Χρώμα, Θεωρία και Σχεδιασμός Εκδ. Αφών Κυριακίδη α.ε.,Θες/νικη,  2008
 • Κονταξάκης Γιώργος, Χρωματική Θεωρία και Πρακτική Ι, συσχετισμός συνεπίπεδων χρωμάτων, Εκδ. Αφών Κυριακίδη α.ε., Θες/νικη,  1985

Ξενόγλωσση:

Color/ General

 • Hope and Walch, The Color Compendium, Van Nostrand Reinhold, 1990

Color/ Aesthetics / Art

 • Arnheim, Rudolf. Art and Visual Perception. Berkeley, Calif, Q: University of California Pres
 • Birren Faber. Color Perception in Art. Van Nostrand Reinhold, 1982
 • Chevreul, M.E., Harmony and Contrast of Colors, 1971
 • Itten, Johannes. The Art of Color. New York: Van Nostrand Reinhold, 1973
 • Goethe, J.W., Theory of Colors, 1971
 • Itten, Johannes, The Elements of Color,  Van Nostrand Reinhold

Color / Interior Environments and Architecture

 • Birren Faber. Light, Color and Environment. Van Nostrand Reinhold, 1982
 • Mahnke, Frank and Mahnke, Rudolf, Color and Light in Man-made Environments, Van Nostrand Reinhold, 1982
 • Pile, John, Color in Interior Design, New York, USA: McGraw-Hill 1997
 • Swirnoff  Lois.  The color of Cities. McGraw-Hill, 2000
 • Lenclos, Jean-Philippe, and Dominique LENCLOS. 1999. Couleurs du monde. Geographie de la couleur. French (Paris, France: Le Moniteur).
 • Fondation Le Corbusier. Le Corbusier et la Couleur. Fondation Le Corbusier, 1992

Color / Psychology and Symbolism

 • Birren Faber. The Symbolism of Color. Citadel Press, Secaucus, N.J.1998
 • Gage, John.   Colour and meaning. Art, science and symbolism. English (London, England: Thames and Hudson). New ed. (California: University of California, 1999). {general, arts}.
 • Gage, John, Color and Culture

 


^ Αρχή Σελίδας