Ανακοινώσεις  
Διαδικασία μεταγγραφών 2019-20 (03/12/2019)
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (03/12/2019)
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Μονιμοποίηση κ. Μοίρα Μαρίας
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ


Σχετικά με μονιμοποίηση της κ. Μοίρα Μαρίας, ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Διακοσμητή

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής σύμφωνα με τη με αρ.20/4-12-2013 απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος και τη με αρ. 25/26-11-2013  σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών

Τακτικά μέλη:

Α. Εσωτερικοί αξιολογητές ΤΕΙ Αθήνας- ΕΠ άλλων ΤΕΙ (επιτρέπονται μέχρι τέσσερα μέλη):


1. Γεωργιάδου Ζωή, Καθηγήτρια Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού αντικειμένων με γνωστικό αντικείμενο «Διακοσμητική – Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων». Η απόλυτη συνάφεια του επιστημονικού-ερευνητικού έργου της με της κρινόμενης καθηγήτριας αποδεικνύεται τόσο από το γνωστικό αντικείμενο όσο και από τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της που εστιάζουν στη θεωρία του σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, με έμφαση στα συντακτικά χαρακτηριστικά του χώρου με κοινωνιολογικές προσεγγίσεις καθώς και από το συγγραφικό της έργο στην περιοχή των δομικών και διακοσμητικών υλικών αλλά και των επαγγελματικών χώρων και των γραφείων το οποίο έχει απόλυτη σχέση και συνάφεια με της κ.Μοίρα Μαρίας.
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=5342&lang=el,  zoegeo@teiath.gr

2. Χιωτίνης Νικήτας, Καθηγητής Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού αντικειμένων, Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στη Διακοσμητική. Το επιστημονικό έργο του κου Χιωτίνη στην αισθητική, στη φιλοσοφία και στη θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης είναι απόλυτα συναφές με τα ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα της κρινομένης. Επίσης η εξειδίκευση στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στην διακόσμηση και η εμπειρία σε αποκαταστάσεις παραδοσιακών κτηρίων είναι γνωστικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά και εκπαιδευτικά και η κ. Μοίρα Μαρία.
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=5593&lang=el,  nchiotin@teiath.gr

3. Βαρελίδης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων, ΤΕΙ Πειραιά, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπλάσεις - παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, με εξειδίκευση στο θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο». Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται ο κ.Βαρελίδης είναι απόλυτα συναφή με αυτά της κρινόμενης καθηγήτριας καθώς οι παρεμβάσεις στον αστικό χώρο και οι αναπλάσεις στο δημόσιο χώρο της πόλης εγγράφονται στην περιοχή των ερευνητικών ενδιαφερόντων της κ. Μοίρα της οποίας η διδακτορική διατριβή αναλύει τις διαδικασίες νοηματοδότησης, ανασχεδιασμού και ανάπλασης του αστικού χώρου, αλλά αποτελούν και γνωστικά πεδία στα οποία έχει πολυετή διδακτική εμπειρία και παρουσία.
http://civil.teipir.gr,  gvarel@teipir.gr

4. Πασαλή Αφροδίτη
, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων, ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας, οι δημοσιεύσεις και η έρευνα που διεξάγει η κ. Πασαλή σχετικά με τα αρχιτεκτονικά μνημεία έχουν απόλυτη συνάφεια με αυτά της κρινόμενης καθηγήτριας και εντάσσονται στο ερευνητικό πεδίο που αφορά στον συσχετισμό της αρχιτεκτονικής πράξης με τον χώρο, τη μνήμη και το πολιτισμό καθόσον το «αρχιτεκτονικό μνημείο» εγγράφεται στον αστικό χώρο, ως δείκτης της ανθρώπινης πορείας στο χρόνο και η διαχείρισή του συνιστά αντικείμενο του χωρικού μελετητή.
http://www.teilar.gr/person.php?pid=394,  a.pasali@teilar.gr

 
Β. Εξωτερικοί αξιολογητές – μέλη ΔΕΠ (απαιτούνται τουλάχιστον τρία μέλη, εκ των οποίων ένας της αλλοδαπής):

1. Μάρδα Νέλλη
, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Περιοχή συνθέσεων με γνωστικό αντικείμενο «μεθοδολογικές προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής σύνθεσης».  Στα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα της κ. Μάρδα εμπεριέχονται η μεθοδολογία του σχεδιασμού, η διδακτική της αρχιτεκτονικής, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η μελέτη δημοσίων κτηρίων και κατοικιών τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα αλλά κυρίως με τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί και η κρινόμενη καθηγήτρια στην διδακτική διαδικασία αναφορικά με τη νοηματοδότηση του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου.
http://www.arch.ntua.gr/person/185,  nmarda@arch.ntua.gr

2. Κωνσταντόπουλος Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνικής σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο και ερευνητικά ενδιαφέροντα την «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων» γεγονός που καθιστά την επιστημονική και ερευνητική συνάφεια αυταπόδεικτη. Ο κος Κωνσταντόπουλος διερευνά τη σχεδιαστική διαχείριση του εσωτερικού χώρου του αρχιτεκτονικού κελύφους και η εστίαση αυτή έχει απόλυτη ταύτιση με την επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση της κ. Μοίρα.
http://www.arch.upatras.gr/#/faculty/professors/380,  elicon@upatras.gr


Γ. Εξωτερικοί αξιολογητές – από ΑΕΙ αλλοδαπής (ένα τακτικό μέλος):

Πεπονής Γιάννης
, Καθηγητής College of Architecture, Doctoral program of Architecture Georgia Institute of Technology, Principles and constraints that govern the generation of built form and its social, cultural and cognitive functions.  Description and measurement of spatial properties that determine the experience and social functions of architecture. Formal structure of design languages and design formulation. Strategic design choices that define the social, organizational and cultural function of complex buildings. Spatial structure of urban areas as it affects the morphologies of movement, co-awareness, and urban life.
Στα πλαίσια της πλούσιας ερευνητικής δραστηριότητας του ως υπευθύνου καθηγητή των διδακτορικών διατριβών διερευνά τη συντακτική δομή, μορφή και λειτουργία του αρχιτεκτονικού χώρου αναλύοντας τις στρατηγικές επιλογές σχεδιαστικών προσεγγίσεων της αστικής ζωής και κατοίκησης και του αρχιτεκτονικού προϊόντος καθώς και τον τρόπο περιγραφής, μελέτης και νοηματοδότησης της αρχιτεκτονικής πράξης. Το έργο αυτό καθιστά σημαντική τη συμβολή του στην αξιολόγηση της κρινόμενης καθηγήτριας καθώς είναι απολύτως συναφές με το δικό της.
http://www.arch.gatech.edu/people/john-peponis,  john.peponis@coa.gatech.edu

 
Αναπληρωματικά μέλη

Α. Εσωτερικοί αξιολογητές ΤΕΙ Αθήνας - μέλη ΔΕΠ -  ΕΠ άλλων ΤΕΙ:

1. Καραδέδος Γεώργιο
ς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σε υπάρχοντα κτίρια και σύνολα». Η επιστημονική-ερευνητική εστίαση του κ. Καραδέδου σε επεμβάσεις που γίνονται σε υπαρκτά αρχιτεκτονικά κελύφη και ενότητες κτιριακών συνόλων καθιστά εύλογη την επιλογή του ως αναπληρωματικού μέλους της επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης του επιστημονικού έργου της κ. Μοίρα εξαιτίας της απολύτου συνάφειας της.
http://www.arch.auth.gr/greek/kentrikhselida/proswpiko/depedpeedip/details/professor/kapaeo.html gkaraded@arch.auth.gr

2. Μαλικούτη Σταματίνα, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Δομικών  Έργων, ΤΕΙ Πειραιά, με γνωστικό αντικείμενο την «συντήρηση και αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων και οικισμών και έμφαση στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου πόλεων, αστική – παραδοσιακή αρχιτεκτονική, προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς». Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα της κ. Μαλικούτη έχουν απόλυτη συνάφεια με αυτά της κρινόμενης καθηγήτριας διότι εντάσσονται στην γνωστική περιοχή που διερευνά την δυνατότητα προσέγγισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μέσα από σχεδιαστικές παρεμβάσεις που αναδεικνύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα κτιρίων και συνόλων διαφυλάσσοντας τη μνήμη και την πολιτιστική συνέχεια. Ταυτόχρονα εστιάζουν στην ανάγκη ένταξης σύγχρονων λειτουργιών σε υπάρχοντα κελύφη αλλά και τη δυνατότητα ανάκτησης μέσα από την ανασχεδίαση του δημόσιου χώρου του ιστορικού κέντρου των πόλεων.
http://civil.teipir.gr, malik@teipir.gr
 
3. Παυλίδης Ιορδάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «οργάνωση, σχεδιασμό και διαχείριση κτιριακών έργων». Η εξειδίκευση του κου Παυλίδη στην ανάλυση της διαδικασίας παραγωγής του αρχιτεκτονικού προϊόντος, μέσα από την οργάνωση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του κτιριακού έργου σε όλες τις αναλυτικές και συνθετικές φάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι απόλυτα συναφής με την επιστημονική και ερευνητική ενασχόληση της κρινόμενης καθηγήτριας στην περιοχή του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
http://www.teiser.gr/index.php?cat_id=26,  ipavlid@teiser.gr
 
4. Μανιατάκος Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού αντικειμένων, Γλύπτης, Κεραμίστας. Η μεγάλη εμπειρία του καθηγητή στην διαμόρφωση του δημόσιου χώρου (βραβεύσεις πλατειών και γλυπτικών συνόλων σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα) και η εξειδίκευσή του στον σχεδιασμό (design) χρηστικών και μη αντικειμένων στοιχειοθετούν την συνάφεια του με την επιστημονική και ερευνητική ενασχόληση της κ. Μοίρα στην ανάπλαση του δημόσιου χώρου μέσω αισθητικών-αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων καθώς και στη μορφοδοσία των χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων που εντάσσονται στη διαδικασία σχεδιασμού των εσωτερικών χώρων αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της συνολικής μελέτης.
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=10613&lang=el, amaniat@teiath.gr

 
Β. Εξωτερικοί αξιολογητές – μέλη ΔΕΠ (απαιτούνται τουλάχιστον τρία μέλη, εκ των οποίων ένας της αλλοδαπής):

1. Κούρκουλας Ανδρέας
, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και σχεδιασμός εσωτερικών και υπαιθρίων χώρων». Τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα του κου Κούρκουλα που αφορούν στις σύγχρονες θεωρίες της αρχιτεκτονικής και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε διάφορες κλίμακες από το αντικείμενο, το κτήριο και την πόλη έχουν απόλυτη συνάφεια με το επαγγελματικό –ερευνητικό έργο της κρινόμενης καθηγήτρια η οποία δραστηριοποιείται σε ανάλογα γνωστικά και ερευνητικά πεδία.
http://www.arch.ntua.gr/person/173,  akourkoylas@arch.ntua.gr

2. Κοτιώνης Ζήσης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο την εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και θεωρία αρχιτεκτονικής. Το έργο του επιστημονικό και ερευνητικό έχει απόλυτη συνάφεια με αυτό της κας Μοίρα που τα ενδιαφέροντά της εστιάζουν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανάλυση της αρχιτεκτονικής μορφοδοσίας.
http://www.arch.uth.gr/el/staff/Z_Kotionis,  zkotion@arch.uth.gr
 

Γ. Εξωτερικοί αξιολογητές – από ΑΕΙ αλλοδαπής (ένα αναπληρωματικό μέλος):

3. Χατζηχρήστος Χρήστος
, Αναπληρωτής καθηγητής, Πολυτεχνική σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, με γνωστικό αντικείμενο «αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής θεωρίας, γνώσης, εκπαίδευσης και πρακτικής, υφιστάμενα και εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τα συντακτικά χαρακτηριστικά του χώρου και κοινωνική χρήση και την κατοικία ως αρχιτεκτονικό και κοινωνικό προϊόν». Με ερέθισμα αρχικά από την ενασχόληση του με τη ζωγραφική, ερευνά την έννοια της Διαστρωμάτωσης στην αρχιτεκτονική σύνθεση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό και το έργο του επιστημονικό και ερευνητικό έχει απόλυτη συνάφεια με αυτό της κας Μοίρα που τα ενδιαφέροντά της άπτονται του σχεδιασμού της κατοικίας και του δημόσιου χώρου της πόλης με αναφορές και δάνειες επιδράσεις από άλλα καλλιτεχνικά και επιστημονικά πεδία.
http://www.test.ucy.ac.cy/el-GR/~hristosh.aspx,  hadjichristos@ucy.ac.cy
 
Ημερομηνία σύγκλησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τον ορισμό αξιολογητών: 16-1-2014

^ Αρχή Σελίδας