Ανακοινώσεις  
Διαδικασία μεταγγραφών 2019-20 (03/12/2019)
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (03/12/2019)
Ορισμός μαθημάτων ειδικότητας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (20/11/2019)
Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (06/11/2019)
Πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ: Επιλεγέντες φοιτητές (07/10/2019)
Ανανεώσεις εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2019-20 (04/10/2019)
Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε τμήματα (04/10/2019)
Τροποποιήσεις προγράμματος σπουδών (04/10/2019)
Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το "χειμερινό" εξάμηνο 2019 (26/09/2019)
 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 
Ολοκλήρωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών (ταυτοπροσωπία)
Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για ταυτοποίηση/ταυτοπροσωπία θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 30/9 έως 4/10/2019 και ώρες 10:00 έως 12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος κτίριο 8 Γραφείο 110 (Κ8110).

Δικαιολογητικά:
  • Αίτηση εγγραφής επιτυχόντα 2019
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άντρες προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία σας και να εκδοθεί πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση).
Επισημαίνεται ότι η ταυτοποίηση/ταυτοπροσωπία γίνεται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο

Εκ της Γραμματείας

Τηλέφωνο: 2105385405
e-mail: ia@uniwa.gr

^ Αρχή Σελίδας