Ανακοινώσεις  
Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της ΝΕΑΣ ιστοσελίδας του Τμήματος (νεο) (21/02/2019)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019 (15/02/2019)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (14/02/2019)
Πρόγραμμα παρουσιάσεων πτυχιακών εργασιών - Φεβρουάριος 2019 (11/02/2019)
Ανακοίνωση σχετικά με την εμβόλιμη εξεταστική του Φεβρουαρίου 2019 ΜΟΝΟ για τους φοιτητές άνω του ογδόου εξαμήνου που δεν έχουν ενταχθεί στο ΠΑΔΑ (28/01/2019)
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων (23/01/2019)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΝΕΟ (21/01/2019)
Υποτροφίες Αγγλικής Γλώσσας από το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη (17/01/2019)
Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις εξέτασης των Πτυχιακών Εργασιών (ΝΕΟ) (14/01/2019)
Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2019 (ΝΕΟ)! (14/01/2019)
Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην Αγγλική γλώσσα στο Beijing Institute of Technology (BIT) (28/12/2018)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (19/11/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (14/11/2018)
Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα 'Marketing τροφίμων' (ΝΕΟ) (05/11/2018)
Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων (02/11/2018)
Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα επιλογής του Ζ΄ εξαμήνου (Ομάδα Α) (31/10/2018)
Αλλαγή ώρας και αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 'Βασικές αρχές Φυσικοχημείας' (23/10/2018)
Υποδοχή νεοεισαχθέντων φοιτητών και ενημέρωση σχετικά με το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΝΕΟ) (23/10/2018)
Eργαστηριακές ομάδες των φοιτητών Α΄ εξαμήνου για ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (12/10/2018)
Διαδικασία απαλλαγής από τέλη φοίτησης του ΠΜΣ με τίτλο «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων» (11/10/2018)
 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων 
Πρακτική άσκηση - ιστοσελίδα ΕΣΠΑ
Πρακτική άσκηση (έντυπα-πληροφορίες) (ΝΕΟ)
Πληροφορίες για πρακτική άσκηση

Προϋποθέσεις για την έναρξη της πρακτικής άσκησης

1)Ο φοιτητής πρέπει να βρίσκεται στο όγδοο (Η) εξάμηνο σπουδών.

2)Να έχει περάσει επιτυχώς τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων(27 μαθήματα από   τα 40)

3) να οφείλει μέχρι δύο μαθήματα ειδικότητας από τα παρακάτω 19 μαθήματα,   (στην περίπτωση των μικτών μαθημάτων με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, ο σπουδαστής πρέπει να έχει επιτύχει και στα δύο μέρη)

 

          1)  Βιομηχανική Μικροβιολογία

             2)  Συσκευασία Τροφίμων

                 3)  Υγιεινή Εργοστασίων Τροφίμων

                 4)  Τεχνολογία & Ποιότητα Φρούτων & Λαχανικών

                 5)  Τεχνολογία & Ποιότητα Λιπών & Ελαίων

                 6)  Τεχνολογία & Ποιότητα Σιτηρών

    7)  Τεχνολογία & Ποιότητα Ιχθυηρών

    8)  Τεχνολογία & Ποιότητα Γάλακτος & Γαλακτοκομικών   Προϊόντων

    9)Τεχνολογία& Ποιότητα Κρέατος Κρεατοσκευασμάτων

  10)Απόβλητα & Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων ή Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων ή Πρόσθετες Ύλες.

                11) Μηχανική Τροφίμων Ι

               12) Μηχανική Τροφίμων ΙΙ

               13) Επεξεργασία Τροφίμων Ι

               14) Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ

               15) Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ

               16) Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων

               17) Ανάλυση Τροφίμων

               18) Χημεία Τροφίμων

               19) Διασφάλιση Ποιότητας

 

Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του εργοδότη, του σπουδαστή και του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (στην περίπτωση κατά την οποία η πρακτική άσκηση ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης», η σύμβαση υπογράφεται και από Υπεύθυνο του Προγράμματος του ΤΕΙ Αθήνας).

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση, σε φορείς  του ιδιωτικού τομέα, μπορεί να αρχίσει όποτε ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει θέση πρακτικής άσκησης.

  

Διαδικασία έναρξης λήξης πρακτικής άσκησης

  1. Ο φοιτητής επιλέγει τον φορέα απασχόλησης της Πρακτικής Άσκησης και παραλαμβάνει βεβαίωση  (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ)
  2. Ο φοιτητής συμπληρώνει την ΕΝ42.09_Αίτηση Πρακτικής άσκησης (ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Προϋποθέσεις) (δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων) καταθέτοντας συνοδευτικά α) τη βεβαίωση αποδοχής από το φορέα και β) το Οργανόγραμμα του φορεά (εφόσον ο φορέας της Πρακτικής Άσκησης διαθέτει οργανόγραμμα). 
  3.  Μετά την έγκριση της επιτροπής Πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία του Τμήματος τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ιδιωτικός τομέας) ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ σε τρία αντίτυπα, προς συμπλήρωση, υπογραφή και τοποθέτηση σφραγίδας,  από το Φορέα της Πρακτικής.
  4. Ο φοιτητής επιστρέφει τα τρία αντίτυπα της σύμβασης στην γραμματεία για να λάβει την υπογραφή και σφραγίδα του Προϊσταμένου του Τμήματος.
  5.  Στη συνέχεια ο φοιτητής  παραλαμβάνει από τη Γραμματεία α) δύο πλήρως επικυρωμένα και σφραγισμένα αντίγραφα της σύμβασης, κρατά το ένα και παραδίδει το άλλο στον φορέα της Άσκησης β) το βιβλίο της πρακτικής άσκησης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της άσκησής του   γ) ερωτηματολόγιο ΕΝ23-4_Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από Σπουδαστή_v1 και τέλος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για την κατάθεση του βιβλίου της Πρακτικής Άσκησης στη Γραμματεία, μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της.
  6. Μετά το πέρας της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει  βεβαίωση από τον φορέα, στην οποία να αναγράφεται ότι πραγματοποίησε την εξάμηνη πρακτική του άσκηση, και το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον σπουδαστή και τον φορέα.  
Αν ο φοιτητής επιθυμεί ν απαραλάβει βεβαίωση ότι δικαιούται την έναρξη πρακτικής άσκησης, πριν επιλέξει το φορέα απασχόλησης μπορεί να αιτηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος με το έντυπο ΕΝ11.05-1_Αίτηση χορήγησης εγγράφου. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να καταθέσει συνοδευτικά και τη βεβαίωση που έχει παραλάβει από τη Γραμματεία με την προηγούμενη αίτησή του, όταν συμπληρώσει το έντυπο ΕΝ42.09_Αίτηση Πρακτικής άσκησης, μαζί με τη βεβαίωση αποδοχής του φορέα και το Οργανόγραμμα.

     ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. ΕΝ11.05-1_Αίτηση χορήγησης εγγράφου

 2.Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

ΠΛΗΡΩΣ  συμπληρωμένο :

Δηλαδή:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ

1. αριθμός φύλλου, ημερομηνίες, ώρες, υπογραφή ασκούμενου 

2.η συνοπτική έκθεση επίδοσης για τον ασκούμενο από τον φορέα απασχόλησης, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα υπογραφή και ημερομηνία

(υποχρεωτικά)

 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

1. ασκούμενου για τις εργασιακές εμπειρίες

2. επόπτη εκπαιδευτικού

 (προαιρετικά)

 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ασκούμενου για τις εργασιακές εμπειρίες

2. επόπτη από τον φορέα απασχόλησης

3. επόπτη εκπαιδευτικού- αξιολόγησης πρακτικής άσκησης

(υποχρεωτικά)

 

3.Βεβαίωση ολοκλήρωσης Εργοδότη.

Σε επιστολόχαρτο της εταιρείας : Βεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση του σπουδαστή, ημερομηνία έναρξης-λήξης, ονοματεπώνυμο - ιδιότητα επόπτη φορέα και συνοπτικότατη περιγραφή αντικειμένου απασχόλησης, σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή επόπτη φορέα απασχόλησης.

 4. ΕΝ23-4_Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από Σπουδαστή_v1 (συμπληρωμένο από το σπουδαστή)

 

 

 

 

 


^ Αρχή Σελίδας