Ανακοινώσεις  
Συμμετοχή του Εργαστηρίου στο Athens Science Festival 2016 (19/02/2016)
 Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων 
Γνωριμία με το εργαστήριο
Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο διεξάγει έρευνα αιχμής για τη καλύτερη κατανόηση της φύσεως και των μεταβολών τις οποίες υφίστανται τα τρόφιμα, δίδοντας επίσης μεγάλη έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και του προσωπικού υπηρεσιών και επιχειρήσεων τροφίμων. Στα γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται η μελέτη, ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των διεργασιών παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων, της παρασκευής καινοτομικών προϊόντων, της μελέτης των παραδοσιακών τροφίμων και του σχεδιασμού συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και καταγραφής δεδομένων. Επίσης, περιλαμβάνονται όλες της πλευρές τα χημείας και ανάλυσης των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και ειδικών βιοσυστατικών, καθώς και μεταβολομικών μελετών. Το εργαστήριο έλαβε τη νομική του υπόσταση και τη σημερινή του μορφή με το ΦΕΚ 515/03-04-2015

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Ευάγγελος Λάζος E-mail: elazos@teiath.gr