Ανακοινώσεις  
Υπόδειγμα Πίνακα καταγραφής αριθμού παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη (08/09/2015)
Φόρμα εισαγωγής στοιχείων Δειγματοληπτικού Ελέγχου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (03/03/2015)
Εγκύκλιος σχετικά με παροχή οδηγιών για την χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δύο (2) Τομέων του Ο.Π.Α.Δ. (03/12/2014)
 Διεύθυνση Διοικητικού 
Ανακοινώσεις
Βρέθηκαν 3 Ανακοινώσεις
 
Υπόδειγμα Πίνακα καταγραφής αριθμού παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 47.5kb
 
Φόρμα εισαγωγής στοιχείων Δειγματοληπτικού Ελέγχου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 13.64kb
 
Εγκύκλιος σχετικά με παροχή οδηγιών για την χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δύο (2) Τομέων του Ο.Π.Α.Δ.
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 9.43mb
 
^ Αρχή Σελίδας