Ανακοινώσεις  
Υπόδειγμα Πίνακα καταγραφής αριθμού παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη (08/09/2015)
Φόρμα εισαγωγής στοιχείων Δειγματοληπτικού Ελέγχου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (03/03/2015)
Εγκύκλιος σχετικά με παροχή οδηγιών για την χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δύο (2) Τομέων του Ο.Π.Α.Δ. (03/12/2014)
 Διεύθυνση Διοικητικού 
Καλώς Ήρθατε στον Ιστότοπο της Διεύθυνσης Διοικητικού
Η Διεύθυνση Διοικητικού αποτελεί μια από τις τέσσερις (4) διευθύνσεις του Ιδρύματος & ασχολείται με όλα τα διοικητικά θέματα του πάσης φύσεως και σχέσεως εργασίας προσωπικού του Ιδρύματος, υποστηρίζει διοικητικά & γραμματειακά το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συνεργάζεται με την Νομική Υπηρεσία σε θέματα αρμοδιότητάς της.

Η Διεύθυνση Διοικητικού συγκροτείται από τα κάτωθι τμήματα :
    1) Εκπαιδευτικού & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
    2) Διοικητικού & Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού,
    3) Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου και
    4) Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών.

Η Διεύθυνση Διοικητικού βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30π.μ. - 15.30μ.μ.).

Αναπληρώτρια Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού είναι η Δαλάπα Μαρία (Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105385101,161 - Fax: 2105385139,181).