Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (14/10/2015)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 (18/07/2018)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (ROMA) (21/06/2018)
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ERASMUS PLACEMENT) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 (10/05/2018)
WE ARE THE ERASMUS GENERATION! (22/02/2018)
REGISTRATION DATES FOR INCOMING STUDENTS AND ACADEMIC CALENDAR SPRING SEMESTER 2017-2018 (12/02/2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (05/02/2018)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (11/12/2017)
"ΕΦΥΓΕ" Ο ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΙΝ, "ΠΑΤΕΡΑΣ" ΤΟΥ ERASMUS, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 68 ΕΤΩΝ (07/12/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (06/12/2017)
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
International Office  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η υποτροφία συμβάλλει στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό. Το ύψος της καθορίζεται από την ΕΜ σε μηνιαία βάση.  

Η καταβολή της προχρηματοδότησης (80% του συνολικού ποσού επιχορήγησης) πρέπει να γίνεται στον Συμμετέχοντα όχι αργότερα από (όποια περίπτωση επέλθει πρώτη):
- 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
- την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας.

Η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής Τελικής Έκθεσης του Συμμετέχοντα (EU survey) καθώς και η υποβολή της διαδικτυακής αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων του Συμμετέχοντα (on-line assessment) μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας θα θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του Συμμετέχοντα για καταβολή του υπολειπομένου ποσού της επιχορήγησης (20%), με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα έχει λάβει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcripts of Records) και έχει πιστοποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας. Το Ίδρυμα θα έχει στη διάθεσή του 45 ημερολογιακές ημέρες για την καταβολή του εν λόγω ποσού ή για την έκδοση εντάλματος είσπραξης, σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή καταβεβλημένου ποσού.

Δεδομένου ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται στον τραπεζικό λογαριασμού του δικαιούχου, ο δικαιούχος καλείται να παραθέσει τα πλήρη και ακριβή στοιχεία του λογαριασμού του, ως ακολούθως:
- Επωνυμία Τράπεζας
- Ακριβή στοιχεία δικαιούχου λογαριασμού
- Πλήρης αριθμός λογαριασμού
(συμπεριλαμβανομένου κωδικού ΙΒΑΝ τράπεζας)
- Clearing/ BIC/SWIFT number

Οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες δικαιούνται ποσό που καθορίζει η Ε.Ε. στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2015.

Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, i) οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος και ii) οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 22.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος δικαιούνται προσαύξηση 100 ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή όπως ορίζεται από την ΕΜ ανά χώρα υποδοχής, εφόσον η οικονομική ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμά τους, σύμφωνα με τη σύμβαση ΕΜ - Ιδρύματος επαρκεί για το σκοπό αυτό, εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των φοιτητών. Σε περίπτωση που η οικονομική ενίσχυση δεν επαρκεί, δίδεται προτεραιότητα στους φοιτητές με χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. 
 

Ο φοιτητής που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα
Erasmus/Studies δικαιούται επιχορήγησης, η οποία χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην ενίσχυση του κόστους κινητικότητας (π.χ. έξοδα ταξιδίου) και στην κάλυψη της διαφοράς κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας μετάβασης. 

Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής και διαφοροποιείται κατ’ έτος.
Ποσά επιχορήγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την επιχορήγηση Erasmus.^ Αρχή Σελίδας