Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (14/10/2015)
WE ARE THE ERASMUS GENERATION! (22/02/2018)
REGISTRATION DATES FOR INCOMING STUDENTS AND ACADEMIC CALENDAR SPRING SEMESTER 2017-2018 (12/02/2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (05/02/2018)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (11/12/2017)
"ΕΦΥΓΕ" Ο ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΙΝ, "ΠΑΤΕΡΑΣ" ΤΟΥ ERASMUS, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 68 ΕΤΩΝ (07/12/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (06/12/2017)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (CZECH REPUBLIC) (30/11/2017)
PORTUGUESE HOST SCHOOLS FOR TRAINEESHIPS (20/11/2017)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ERASMUS PLACEMENT ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΑΜΙΑ) (20/11/2017)
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
International Office  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Α) Εντός ενός (1) μηνός από την επιστροφή του στην Ελλάδα και προκειμένου να παραλάβει το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του, ο φοιτητής υποχρεούται να προσέλθει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και να υποβάλει συμπληρωμένα τα κάτωθι έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή:
- Αίτηση
- Έκθεση σπουδών φοιτητή (ηλεκτρονική υποβολή). Αποστέλλεται στο e-mail σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαραίτητη η συμπλήρωσή του για την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης 20%. 
- On-line γλωσσικό τεστ αξιολόγησης (ηλεκτρονική υποβολή). Αποστέλλεται στο e-mail σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαραίτητη η συμπλήρωσή του για την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης 20%.
- Certificate of Attendance (πρωτότυπο).

- Ερωτηματολόγιο.
- Transcripts of Records (χορηγείται από το Ίδρυμα Υποδοχής).


Β) Ο φοιτητής επίσης υποχρεούται να συμπληρώσει την αίτηση αναγνώρισης σπουδών, προκειμένου να καταθέσει τα έγγραφα αναγνώρισης (αίτηση και αναλυτική βαθμολογία - transcripts of records) στο Τμήμα του. Η διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών του φοιτητή ολοκληρώνεται με την απόφαση Συνέλευσης του Τμήματός του κατόπιν θετικής εισήγησης του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου σχετικά με την εν λόγω αναγνώριση σπουδών.

^ Αρχή Σελίδας