Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (14/10/2015)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 (18/07/2018)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (ROMA) (21/06/2018)
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ERASMUS PLACEMENT) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 (10/05/2018)
WE ARE THE ERASMUS GENERATION! (22/02/2018)
REGISTRATION DATES FOR INCOMING STUDENTS AND ACADEMIC CALENDAR SPRING SEMESTER 2017-2018 (12/02/2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (05/02/2018)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (11/12/2017)
"ΕΦΥΓΕ" Ο ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΙΝ, "ΠΑΤΕΡΑΣ" ΤΟΥ ERASMUS, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 68 ΕΤΩΝ (07/12/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (06/12/2017)
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
International Office  
Word Document BENEFITS OF INTERNATIONAL MOBILITY
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2017-2018
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2016-2017
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2015-2016
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ


Ο φοιτητής που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δραστηριότητα της Διεθνούς Κινητικότητας προς πραγματοποίηση ενός εξαμήνου σπουδών σε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει αρχικά με τον Υπεύθυνο του οικείου Τμήματος, ώστε να καταθέσει την αίτηση συμμετοχής του στο πρόγραμμα μαζί με την αναλυτική βαθμολογία του και πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (της χώρας υποδοχής ή / και της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2).  

Ο Υπεύθυνος εισηγείται το θέμα στη Συνέλευση του Τμήματος και στη συνέχεια διαβιβάζεται το απόσπασμα πρακτικού με τα συνημμένα δικαιολογητικά προς το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Στη συνέχεια και σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος, ο φοιτητής συμπληρώνει τα εξής έντυπα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ LEARNING AGREEMENT

ERASMUS STUDENT CHARTER

ΕΝΤΥΠΑ 2017-2018
Learning agreement
Σύμβαση επιχορήγησης

Η καταβολή της προχρηματοδότησης πρέπει να γίνεται στο Συμμετέχοντα όχι αργότερα από (όποια περίπτωση επέλθει πρώτη):
• 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
• την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας
η οποία αντιπροσωπεύει το 70% της κοινοτικής επιχορήγησης Erasmus+. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του έγγραφα εγκαίρως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ιδρύματος Αποστολής, κατ' εξαίρεση μόνο, μπορεί να γίνει αποδεκτή η καθυστέρηση στην καταβολή της προχρηματοδότησης.

Η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής Τελικής Έκθεσης του Συμμετέχοντα (EU survey) θα θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του Συμμετέχοντα για καταβολή του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης. Το Ίδρυμα θα έχει στη διάθεσή του 15 ημερολογιακές ημέρες για την καταβολή του υπολειπόμενου 30% της επιχορήγησης μετά την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής Τελικής Έκθεσης ή για την έκδοση εντάλματος είσπραξης, σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή καταβεβλημένου ποσού.


Ποσά επιχορήγησης ανά χώρα

Νέο Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας (2016):
Ποσά επιχορήγησης ανά χώρα


^ Αρχή Σελίδας