Ανακοινώσεις  
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 4515/21-11-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (21/04/2017)
Επείγουσα ανακοίνωση Διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ (12/04/2017)
Επείγουσα ανακοίνωση Υποχρέωση απόδοσης στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την παράλληλη άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (12/04/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (12/04/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 1075/16-02-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11/04/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Καλώς ήρθατε

  NEO !   Ενημέρωση για Προκηρύξεις Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης
και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας
μπορείτε
να πληροφορηθείτε για τις ανακοινώσεις,
τους κανονισμούς
και γενικότερα θέματα
της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών,
καθώς και να ενημερωθείτε για προγράμματα
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ679/96, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010. Ειδικότερα, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας ιδρύθηκε για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.


Στοιχεία για οικονομικές συναλλαγές 

ΑΦΜ: 997 558 006
ΔΟΥ: Αιγάλεω
Δ/νση: Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, Αιγάλεω
Τ.Κ.: 122 43
Τηλ.: 210 5385 717, 210 5385 186-7, 210 5385 174
Fax: 210 5385 185
E-mail: eee@teiath.grΣτοιχεία Οργανισμού για υποβολή πρότασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ΕΛΟΤ 1429:2008 τύπου Β & Γ

 

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης  Ερευνητών του ΤΕΙ Αθήνας για το έτος 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
που έγιναν ...


  • ΗΜΕΡΙΔΑ "Η Έρευνα στο ΤΕΙ Αθήνας"
Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ
Πληροφορίες