Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2014 (16/09/2014)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (16/09/2014)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ (09/09/2014)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2014-2015 ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (09/09/2014)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2014-2015 (09/09/2014)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (05/09/2014)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (23/07/2014)
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2014 (23/07/2014)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (24/06/2014)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2014-15 (19/05/2014)
 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας για το Ακαδ.Έτος 2014-15 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως και 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 9:00-12:00 στην Γραμματεία του Τμήματος που βρίσκεται στην οδό Λεωφόρο Δημοκρατίας 65, Ίλιον (Μέσα στο "ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ Η ΜΗΤΕΡΑ"). 
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-2614721 και 210-5387092.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ:

  •  Αίτηση για εγγραφή (Δίνεται από την Γραμματεία).
  • Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο νεοεισαχθείς δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ).
Εκτός των παραπάνω και μόνο όσοι πέτυχαν από Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β' (90% και 10%)υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η Βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από Ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο. 

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. Φ.251/139377/Β6/4-9-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
την οποία μπορείτε και ΕΔΩ.