Ανακοινώσεις  
ΕΓΓΡΑΦΈΣ ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΤΩΝ ΤΈΚΝΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ, ΤΩΝ ΤΈΚΝΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΎΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ ΞΈΝΩΝ ΛΥΚΕΊΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΈΤΟΣ 2018 – 2019 (05/10/2018)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (27/09/2018)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (26/09/2018)
Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ (22/09/2018)
Αρχιμανδρίτης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (Χρήστος) ΜΑΝΩΛΗΣ (21/09/2018)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. (21/09/2018)
Διευκρινίσεις - Υπεύθυνη Δήλωση ολοκλήρωσης πρώτου κύκλου σπουδών ΤΕΙ (10/09/2018)
 Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 
Home

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΙΕ)  ιδρύθηκε το 1984, ανάμεσα στα πρώτα τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας.

Το ΤΙΕ συνιστά Ακαδημαική μονάδα της Δημόσιας Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της χώρας (Ν.Δ 3549/2007, 4009/2011)  και  πληροί  τις  προϋποθέσεις διδακτικής μονάδας με τα βασικά χαρακτηριστικά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ), σύμφωνα και με την πρόσφατη Εξωτερική Αξιολόγηση, μέσω της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ). 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το περιεχόμενο σπουδών του ΤΙΕ, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοατρικών Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας, Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Φαρμακοκινητικής-Τοξικολογίας, Ιστολογίας-Ιστοπαθολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματοζώων κα.

Το αρχικό Πρόγραμμα Σπουδών  τροποποιήθηκε τρεις φορές μέχρι σήμερα: Το 1999, το 2008 και πρόσφατα το 2016. Η τελευταία τροποποίηση αποτελεί το νέο αναβαθμισμένο και εμπλουτισμένο με σύγχρονα αντικείμενα πρόγραμμα και είναι ανταγωνιστικό με προγράμματα αντίστοιχων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Το νέο πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζεται περιλαμβάνει 8 εξαμήνα με σύνολο 240  πιστωτικών μονάδων (ECTS) και εμπεριέχει πρακτική άσκηση  σε νοσοκομεία ή διαγνωστικά κέντρα κλπ, καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 

Με την ολοκλήρωση των 4ετών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους Εργαστηριακούς τομείς που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, ενώ ιεραρχικά εξελίσσονται στα Τμήματα της ειδικότητάς τους μέχρι και τη θέση του Προϊσταμένου  Εργαστηρίου.

Σε διεθνές επίπεδο, η εκπαίδευση της αντίστοιχης ειδικότητας (Medical Laboratory Technologist, MLT ή Medical Laboratory Scientist, MLS), έχει ενταχθεί προ πολλών ετών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Τertiary Εducation) τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στις χώρες της Ευρώπης και πραγματοποιείται σε Πανεπιστήμια (Universities ή University Colleges), και Πανεπιστήμια Εφαρμογών (Universities of Applied Sciences) αντίστοιχα, τα οποία χορηγούν πτυχία Bachelor και μεταπτυχιακούς τίτλους (Masters και ορισμένα Ph.D).

Ο σκοπός  και οι στόχοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι αντίστοιχοι με αυτούς Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Αμερικής που χορηγούν BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY  και του Ηνωμένου Βασιλείου που χορηγούν  BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Αυτοδύναμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)

Αιτήσεις συμμετοχής για το Ακ. Έτος 2018 - 2019, 

Το ΤΙΕ υλοποιεί από τον  Οκτώβριο 2015 Αυτοδύναμο ΜΠΣ, με τίτλο:

"Βιοιατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση"

Διάρκεια Σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.


2. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΔΠΜΣ)

Αιτήσεις συμμετοχής για το εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2018-2019,

εως 25 Ιανουαρίου 2019

Μπορείτε να υποβάλλετε και ηλεκτρονικά 

αίτηση συμμετοχής  πατώντας εδώ.

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών σε συνεργασία με τα Τμήματα:

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Παν. Δυτικής Αττικής

Παιδαγωγική Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ

προσκαλεί νέους φοιτητές για το ΔΜΠΣ με τίτλο:

"Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων"

Διάρκεια Σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα

Κατευθύνσεις: Τρείς (3)

1η Κατεύθυνση: Προσχολικής Αγωγής

2η Κατεύθυνση: Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3η Κατεύθυνση: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε στο menu "Μεταπτυχιακά Προγράμματα"

καθώς και πατώντας εδώ.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αποτελείται από έμπειρους Καθηγητές (μόνιμο ΕΠ) όλων των βαθμίδων οι οποίοι διαθέτουν διδακτορικό και σημαντικό ερευνητικό έργο με διεθνή αναγνωρισιμότητα. Τα μέλη ΕΠ  συμπληρώνει πολλαπλάσιος αριθμός  επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών,  με πλήρη προσόντα   (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακά Διπλώματα,  ερευνητικό έργο, πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία), μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο ΤΙΕ, διεξάγεται σημαντικό ερευνητικό έργο είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χρηματοδοτούμενο ( ΚΠΣ, Αρχιμήδης Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Θαλής κλπ), ή μη χρηματοδοτούμενο, που καταγράφεται από πληθώρα επιστημονικών άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές, που συνοδεύεται από σημαντικό αριθμό  ετεροαναφορών (citations) από τη διεθνή βιβλιογραφία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως περιγράφονται στο ΠΔ163, (ΦΕΚ 118/14-6-1996), ενώ ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων περιγράφεται στο πρόσφατο ΠΔ20 (ΦΕΚ34/20-3-2017).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LLP/ ERASMUS, το ΤΙΕ έχει υπογράψει και υλοποιήσει διμερείς συμφωνίες ανταλλαγών σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού με Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού, όπως:

Orebro University, Sweden, Turku University of Applied Sciences, Finland, Metropolitan University of Denmark, Denmark, Instituto Politecnico de Coimbra, Portugal, κ.α.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η εισαγωγή σπουδαστών γίνεται  μέσω των  Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΑΕΙ σε εθνικό επίπεδο. Στις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις (2016-17), η βάση εισαγωγής στο ΤΙΕ διαμορφώθηκε στα 16.090 μόρια. Η βαθμολογία του πρώτου εισαχθέντος ήταν 17.887μόρια.
Με βάση αυτά τα βαθμολογικά δεδομένα το Τμήμα μας είναι:

 

Το 3ο Υψηλόβαθμο Τμήμα του ΤΕΙ  Αθήνας.

 

Επίσης, κατέχει την 67η θέση ανάμεσα στα 468 Τμήματα ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της Επικράτειας 

όσον αφορά στις προτιμήσεις των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο.

*