Ανακοινώσεις  
Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2017 (25/05/2017)
Έναρξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής με τίτλο "Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση" -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17/05/2017)
ΕΝ42 10-1Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών v2 (12/05/2017)
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βιοϊατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στη διάγνωση» (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) (12/05/2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ 16-17 (03/05/2017)
Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης «Στατιστική Ανάλυση μέσω SPSS & Μεθοδολογία Ερευνητικής Εργασίας στις Επιστήμες Υγείας» (31/03/2017)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 (18/02/2017)
 Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 
Home

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΙΕ)  ιδρύθηκε το 1984, ανάμεσα στα πρώτα τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας.


Το ΤΙΕ συνιστά ακαδημαική μονάδα της Δημόσιας Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της χώρας (Ν.Δ 3549/2007, 4009/2011)  και  πληροί  τις  προυποθέσεις διδακτικής μονάδας με τα βασικά χαρακτηριστικά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ), σύμφωνα και με την πρόσφατη Εξωτερική Αξιολόγηση, μέσω της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ). 


Περιεχόμενο-Αντικείμενο σπουδών 


Το περιεχόμενο σπουδών του ΤΙΕ, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοατρικών Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας, Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Φαρμακοκινητικής-Τοξικολογίας, Ιστολογίας-Ιστοπαθολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματοζώων κα.

Το αρχικό πρόγραμμα σπουδών  τροποποιήθηκε δύο φορές μέχρι σήμερα: Το 1999  και το 2008. Η τελευταία τροποποίηση αποτελεί το νέο αναβαθμισμένο και εμπλουτισμένο με σύγχρονα αντικείμενα πρόγραμμα και είναι ανταγωνιστικό με προγράμματα ανάλογων αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το νέο πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζεται περιλαμβάνει 8 εξαμήνα με σύνολο 240  πιστωτικών μονάδων (ECTS) και εμπεριέχει πρακτική άσκηση  σε νοσοκομείο, καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 

Με την ολοκλήρωση των 4ετών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους Εργαστηριακούς τομείς, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, ενώ ιεραρχικά εξελίσσονται στα Τμήματα της ειδικότητάς τους μέχρι και τη θέση του προϊσταμένου του εργαστηρίου.


Σε διεθνές επίπεδο, η εκπαίδευση της αντίστοιχης ειδικότητας (Medical Laboratory Technologist, MLT ή Medical Laboratory Scientist, MLS), έχει ενταχθεί προ πολλών ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (tertiary education) τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στις χώρες της Ευρώπης και πραγματοποιείται σε Πανεπιστήμια (Universities ή University Colleges), και Πανεπιστήμια Εφαρμογών (Universities of Applied Sciences) αντίστοιχα, τα οποία χορηγούν πτυχία Bachelor και μεταπτυχιακούς τίτλους (Masters και ορισμένα Ph.D).

Οι στόχοι  και οι σκοποί του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι αντίστοιχα με αυτά Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Αμερικής που χορηγούν BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY στην Αμερική και BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES στην Αγγλία.


Προσωπικό


Αποτελείται από έμπειρο μόνιμο Ε.Π. όλων των βαθμίδων, που διαθέτουν διδακτορικό και σημαντικό ερευνητικό έργο. Το προσωπικό συμπληρώνεται από πολλαπλάσιο αριθμό  επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών,  με πλήρη προσόντα (μεταπτυχιακούς τίτλους, διδακτορικό, ερευνητικό έργο, πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική προυπηρεσία), μέλη ΕΤΠ και διοικητικό προσωπικό.


Ερευνητικό έργο


Στο ΤΙΕ, διεξάγεται σημαντικό ερευνητικό έργο είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χρηματοδοτούμενο ( ΚΠΣ, Αρχιμήδης Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Θαλής κλπ), ή μη χρηματοδοτούμενο, που καταγράφεται από πληθώρα επιστημονικών άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές, που συνοδεύεται από σημαντικό αριθμό  ετεροαναφορών (citations) από τη διεθνή βιβλιογραφία.


Επαγγελματικά δικαιώματα


Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως περιγράφονται στο προεδρικό διάταγμα 163, ( ΦΕΚ 118/14-6-1996).


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


1. Αυτοδύναμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)


Το ΤΙΕ υλοποιεί από τον ερχόμενο Οκτώβριο 2015 Αυτοδύναμο ΜΠΣ, με τίτλο:

"Βιοιατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση"

Διάρκεια Σπουδών: 4 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε "Μεταπτυχιακά Προγράμματα"

και "Ανακοινώσεις" παρούσης ιστοσελίδας


Διεθνείς συνεργασίες


Στα πλαίσια του Προγράμματος LLP/ ERASMUS, το ΤΙΕ έχει υπογράψει και υλοποιήσει διμερείς συμφωνίες ανταλλαγών σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού, όπως:

Orebro University, Sweden, Turku University of Applied Sciences, Finland, Metropolitan University of Denmark, Denmark, Instituto Politecnico de Coimbra, Portugal, κ.α.


Βάσεις εισαγωγής στο ΤΙΕ


Η εισαγωγή σπουδαστών γίνεται  μέσω των Ενιαίων Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΑΕΙ σε εθνικό επίπεδο. Στις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις (2014-15), η βάση εισαγωγής στο ΤΙΕ διαμορφώθηκε στα 14.240 μόρια, αυξημένη κατά 259 μόρια έναντι της περυσινής ακαδημαικής χρονιάς. Η βαθμολογία του πρώτου εισαχθέντος ήταν 16.013 μόρια.
Με βάση αυτά τα βαθμολογικά δεδομένα το Τμήμα μας είναι:

  •  Το 4ο υψηλόβαθμο τμήμα του ΤΕΙ της Αθήνας.

*