Ανακοινώσεις  
ΕΓΓΡΑΦΈΣ ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΤΩΝ ΤΈΚΝΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ, ΤΩΝ ΤΈΚΝΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΎΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ ΞΈΝΩΝ ΛΥΚΕΊΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΈΤΟΣ 2018 – 2019 (05/10/2018)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (27/09/2018)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (26/09/2018)
Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ (22/09/2018)
Αρχιμανδρίτης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (Χρήστος) ΜΑΝΩΛΗΣ (21/09/2018)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. (21/09/2018)
Διευκρινίσεις - Υπεύθυνη Δήλωση ολοκλήρωσης πρώτου κύκλου σπουδών ΤΕΙ (10/09/2018)
 Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων 
Διευκρινίσεις - Υπεύθυνη Δήλωση ολοκλήρωσης πρώτου κύκλου σπουδών ΤΕΙ

«Α. Την Υ. Δ.  συμπληρώνουν όσοι φοιτητές κατά τη χειμερινή περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, βρίσκονται κάτω από το τυπικό 13ο  εξάμηνο και δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν το νέο Πρόγραμμα του ΠΑ.Δ.Α.. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσουν την Υ.Δ. οι φοιτητές εντάσσονται αυτομάτως στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΑ.Δ.Α.

 

Β.  ‘Οσοι φοιτητές κατά τη χειμερινή περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, βρίσκονται στο τυπικό 13ο εξάμηνο και άνω, δηλαδή όσοι έχουν υπερβεί τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών (δηλαδή οκτώ), προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, εντάσσονται αυτομάτως στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας και δεν συμπληρώνουν την ΥΔ».Ι. ΦΛΩΡΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


^ Αρχή Σελίδας