Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας


Ανακοινώσεις  
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (03/10/2018)
Συνάντηση Ε εξ. με την Πρόεδρο του Τμήματος (02/10/2018)
Εγγραφή Επιτυχόντων στις Πανελλαδικές 2018 (28/09/2018)
Κριτήρια Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019 (24/09/2018)
Πίνακας Αξιολόγησης Α.Υ. με Διδακτορικό (24/09/2018)
Πίνακας Αξιολόγησης Α.Υ. χωρίς Διδακτορικό (24/09/2018)
Πρακτικό Ανάρτησης Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019 (24/09/2018)
Νέα ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σπουδών (21/09/2018)
Αντιστοιχίες Μαθημάτων Απόφαση Προέδρου Τμήματος (18/09/2018)
ΕΜΗΝΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ (18/09/2018)
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ (05/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΔΑ (05/09/2018)
ΦΕΚ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία (24/08/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (30/07/2018)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (30/07/2018)