Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η πρώτη «σχολή» Φυσικοθεραπείας  λειτούργησε στην  Αθήνα το 1958, με έδρα το  νοσοκομείο « Βασιλεύς Παύλος» η οποία ήταν κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Υγειάς.

To 1974  καταργήθηκε η Σχολή «Βασιλεύς Παύλος» και δημιουργήθηκε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Αθήνας υπό την εποπτεία πλέον του Υπουργείου Παιδείας ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Eκπαιδεύσεως  (Κ.Α.Τ.Ε.). Αθηνών, το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε Κέντρα  Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)


Το 1983 καταργούνται τα ΚΑΤΕΕ και ιδρύονται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, βάση του Ν. 1404/83. Η Σχολή του Υπουργείου Υγειάς καταργείται και το νεοϊδρυθέν  Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας εντάσσεται στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση με αύξηση ενός εξαμήνου της διαρκείας σπουδών, από έξι εξάμηνα σε επτά εξάμηνα.

Το 1989 καθιερώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1865/1989  η αυτόματη ισοτιμία των πτυχίων ΚΑΤΕΕ της Σχολής του Υπουργείου Υγειάς με τους αποφοίτους των τμημάτων Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.

Το 2001 ψηφίζεται  ο Ν 2916/2001 για την διάρθρωση της «Ανώτατης Εκπαίδευσης» στην οποια εντάσσεται το τμημα Φυσικοθεραπείας  και ταυτόχρονα διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών του,  σε τετραετές, επτά εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει την ανάπτυξη κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου με υψηλού επιπέδου εργαστηριακές και πρακτικές εφαρμογές ενώ παράλληλα διευκολύνει την διεξαγωγή έρευνας και τεχνογνωσίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό του πεδίο.


^ Αρχή Σελίδας
 
Ανακοινώσεις  
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (03/10/2018)
Συνάντηση Ε εξ. με την Πρόεδρο του Τμήματος (02/10/2018)
Εγγραφή Επιτυχόντων στις Πανελλαδικές 2018 (28/09/2018)
Κριτήρια Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019 (24/09/2018)
Πίνακας Αξιολόγησης Α.Υ. με Διδακτορικό (24/09/2018)
Πίνακας Αξιολόγησης Α.Υ. χωρίς Διδακτορικό (24/09/2018)
Πρακτικό Ανάρτησης Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019 (24/09/2018)
Νέα ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σπουδών (21/09/2018)
Αντιστοιχίες Μαθημάτων Απόφαση Προέδρου Τμήματος (18/09/2018)
ΕΜΗΝΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ (18/09/2018)
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ (05/09/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΔΑ (05/09/2018)
ΦΕΚ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία (24/08/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (30/07/2018)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (30/07/2018)