Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (21/07/2017)
ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οιφοιτητές πουέχουν παρακολουθήσειτοεργαστήριοΥγιεινή ΕπιχΤροφίμων Ι,το οποίοχωρίζεται σεεξωτερικό και εσωτερικο θα εμφανιστεί βαθμόςστην ατομικήτους καρτέλα εφόσονέχουν προαγώγιμο βαθμό και στα δύο επιμέρουςτμήματα τουεργαστηρίου. Ο ΥπεύθυνοςτουΕργαστηρίου Ζ .ΛΥΚΟΥΔΗΣ (06/06/2017)
ΥΛΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΩΡΙΑ Η ύληεξέτασηςστηνθεωρία του μαθήματοςμεθοδολογία έρευνας ορίζεται απο το βιβλίοΘεμελιώδειςαρχέςμεθοδολογίαςέρευνας στις επιστήμεςυγείας εκδόσεις ΒΗΤΑ ωςεξείς. Σελίδες. 1-21, 36-43, 58-66, 68-78, 79-84, 93-106, 107-114, 147-152, 160-164 Ο Διδάσκων Ζ. Λυκούδης (06/06/2017)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας
(Δημόσιας Υγιεινής) 
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
^ Αρχή Σελίδας