Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο διαχωρισμόςσεομάδεςγια τοεργαστήριοΜεθοδολογίαΕρευνας λογωσυμμετοχήςτουδιδάσκοντοςστοσυνέδριοΔημόσιας Υγείας θα πραγματοποιηθείτηνΔευτέρα 26/3/18 στην αιθουσα Κ13107 και ώρα 9. ΔρΖήσιμοςΛυκούδης (18/03/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 8.30π.μ. οι φοιτητές του εργαστηρίου της Υγιεινής Επιχειρήσεων και Τροφίμων Ι πρέπει να βρίσκονται στο εργαστήριο της αίθουσας Κ5 107 προκειμένου να γίνει ο διαχωρισμός των ομάδων στα εσωτερικά και εξωτερικά εργαστήρια. Η Καθηγήτρια του εργαστηρίου Π. ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ (18/03/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 8.30π.μ. οι φοιτητές του εργαστηρίου της Υγιεινής Κτηνοτροφικών Μονάδων πρέπει να βρίσκονται στο εργαστήριο της αίθουσας Κ13 101 προκειμένου να γίνει ο διαχωρισμός των ομάδων. Η Καθηγήτρια του εργαστηρίου Π. ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ (18/03/2018)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας
(Δημόσιας Υγιεινής) 
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
^ Αρχή Σελίδας