Ανακοινώσεις  
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "ΑΝΑΣΑ" (13/09/2018)
Απολογισμός Ημερίδας για την Αυτοεκτίμηση (13/06/2018)
Διαδικτυακή παρέμβαση για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (13/06/2018)
 Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία 
Διαδικτυακή παρέμβαση για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες

 Mindyourtrip.eu - Πληροφορίες και διαδικτυακή παρέμβαση για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες


13 ευρωπαϊκές οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες και το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία», ξεκίνησαν σήμερα τη διαδικτυακή παρέμβαση «MindyourTrip» για τους νεαρούς καταναλωτές Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών (ΝΨΟ).


Η διαδικτυακή παρέμβαση MindyourTrip δημιουργήθηκε ως μέρος του προγράμματος της ΕΕ «Click for Support – REALized» (2017 - 2018), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2015 «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Πρωτοβουλία στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά». Συντονιστής του προγράμματος είναι η Landschaftsverband Westfalen-Lippe – LWL – Koordinationsstelle Sucht. Συνδικαιούχοι του προγράμματος είναι 13 οργανώσεις από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

 

Το πρόγραμμα CfS-REALized βασίζεται στο προηγούμενο έργο «Click for Support» (2014-2015), κατά το οποίο διαμορφώθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική διαδικτυακή πρόληψη της χρήσης ουσιών από τους νέους. Βάσει αυτών των οδηγιών, αναπτύχθηκε τώρα η διαδικτυακή παρέμβαση «Mind Your Trip», για τους νεαρούς καταναλωτές (14-25 ετών) Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών (ΝΨΟ).

 

Η σπουδαιότητα αυτής της διαδικτυακής παρέμβασης έγκειται στην ανάγκη αντιμετώπισης της ανησυχητικής εξάπλωσης των Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών, στο γεγονός ότι οι επιδράσεις και οι κίνδυνοι αυτών είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι και στην έλλειψη γνώσης μεταξύ των (νέων κυρίως) καταναλωτών που αυξάνει την πιθανότητα για δυσμενείς συνέπειες στην υγεία και τη συνολική ευεξία.

 

Η διαδικτυακή παρέμβαση έχει σαν στόχο να αυξήσει τη γνώση σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης ΝΨΟ από τους νέους παραπέμποντας σε αξιόπιστες και έγκυρες πηγές. Ο βασικός της στόχος είναι να παρακινήσει τους νέους να αξιολογήσουν τη χρήση ΝΨΟ που κάνουν, να πάρουν βοήθεια ώστε να τη μειώσουν, να τη σταματήσουν ή και να μάθουν πιο ασφαλείς τρόπους χρήσης ΝΨΟ. Ο ιστότοπος δίνει επίσης πληροφορίες για τεχνικές μείωσης της βλάβης και συμβουλές για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που σχετίζονται με τη χρήση ΝΨΟ. Επιπλέον, ο ιστότοπος της κάθε χώρας δίνει επιλογές για συμβουλευτική από κοντά είτε για τη χρήση ουσιών, είτε για την ψυχική υγεία γενικότερα.

Ο ιστότοπος του «Mind Your Trip» θα τεθεί σε λειτουργία από τον Ιούνιο του 2018 σε 10 γλώσσες: ολλανδικά/φλαμανδικά, γερμανικά, φινλανδικά, γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά, λετονικά, πορτογαλικά, σλοβενικά και σλοβακικά.

 

Ομάδα-στόχος: Νεαροί χρήστες ΝΨΟ (ηλικίας 14-25) στις συμμετέχουσες χώρες

 

Σκοπός: Η διαδικτυακή παρέμβαση περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τις ΝΨΟ, ένα τεστ αυτοαξιολόγησης και ενότητες παρέμβασης. Οι ενότητες είναι οι εξής: μία σύντομη παρέμβαση ώστε να αποκτήσεις επίγνωση για τη χρήση που κάνεις, μία ενότητα για την ασφαλέστερη χρήση και ένα δομημένο πρόγραμμα για να σταματήσεις ή να μειώσεις τη χρήση. Και στις τρεις ενότητες παρέχεται διαδικτυακή συμβουλευτική.

 

Ιστότοπος παρέμβασηςwww.mindyourtrip.eu

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.clickforsupport.eu, https://gr.mindyourtrip.eu/


^ Αρχή Σελίδας