Ανακοινώσεις  
OΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (05/02/2019)
«Πίνακες αντιστοιχίσεων μαθημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με μαθήματα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας» (29/10/2018)
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Τμημάτων ένταξης φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας (24/10/2018)
 Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ 
Καλώς ορίσατε στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. καλύπτει τα πεδία των Επιστημών στους τομείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και ειδικότερα την Ενεργειακή Μηχανολογία και Ενεργειακή Ηλεκτρολογία.

Πέραν των γνώσεων που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω τομείς δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας, στην παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, καθώς και στη διαχείριση, εξοικονόμηση και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας.

Οι ιστοσελίδες του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. είναι σχεδιασμένες ώστε να εξυπηρετούν γρήγορα και αξιόπιστα τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φοιτητές του Τμήματος όσο και το άνοιγμα του στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους οι οποίοι σκέπτονται ή προτίθενται να σπουδάσουν μαζί μας. 

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε πληροφοριακό υλικό καθημερινού ενδιαφέροντος, αλλά και πολλές πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών μας, τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα και τη στελέχωση του Τμήματος. Ο εξωτερικός επισκέπτης, μπορεί να πλοηγηθεί στο δικτυακό μας χώρο και να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του Τμήματος.

Ενέργειες υπέρ της αυτοδυναμίας του τμήματος στο υπό Ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Νόμος 4521/2018
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
Δικτυακός τόπος του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
www.uniwa.gr
 
     
ΑΡΙΣΤΕΙΑ  
 
 


Για σχόλια και προβλήματα που αφορούν το δικτυακό τόπο παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail webmaster