Ανακοινώσεις  
OΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (05/02/2019)
«Πίνακες αντιστοιχίσεων μαθημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με μαθήματα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας» (29/10/2018)
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Τμημάτων ένταξης φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας (24/10/2018)
 Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ 
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Τμημάτων ένταξης φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας

Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Μηχανικών ΕνεργειακήςΤεχνολογίας που έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών παρακαλούνται ναενημερώνονται από την ιστοσελίδα του νέου Τμήματος στην παρακάτω ηλεκτρονικήδιεύθυνση :

http://mecheng.teipir.gr/

 

αντιστοίχως οι φοιτητές του πρώην Τμήματος ΜηχανικώνΕνεργειακής Τεχνολογίας που έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων καιΗλεκτρονικών Μηχανικών παρακαλούνται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα τουνέου Τμήματος στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eee.uniwa.gr/el/


^ Αρχή Σελίδας