Ανακοινώσεις  
OΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (05/02/2019)
«Πίνακες αντιστοιχίσεων μαθημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με μαθήματα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας» (29/10/2018)
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Τμημάτων ένταξης φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας (24/10/2018)
 Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ 
Μεταπτυχιακά
Το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ανταποκρινόμενο στην μεγάλη ζήτηση από τους αποφοίτους του για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη που παρουσιάζει ο τομέας της Ενέργειας, πραγματοποίησε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας στον τομέα αυτό, για την διεξαγωγή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Έτσι, τον Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), Master of Science in Energy σε σύμπραξη με το Heriot-Watt University, Edinburgh Scotland.
Το Π.Μ.Σ. αναγνωρίστηκε από το ΥΠΕΠΘ με την Υπουργική Απόφαση 124739Ε5/22-11-2006 ΦΕΚ 1787 β'/8-12-2006, είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και ο χορηγούμενος τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται και ισοτιμάται από το αρμόδιο όργανο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως ο τίτλος του αντίστοιχου προγράμματος του συμπράττοντος Πανεπιστημίου Heriot-Watt που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην έδρα του Πανεπιστημίου χωρίς τη σύμπραξη του Τ.Ε.Ι. Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2013.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 ξεκινάει το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών (School of Engineering and Physical Sciences) του Πανεπιστημίου Heriot−Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο: «Τεχνολογία της Ενέργειας − Energy Technology». Αριθμός ΦΕΚ 1359/Β-28.5.2014.

Το Μεταπτυχικό Πρόγραμμα απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην "Τεχνολογία της Ενέργειας" - Master of Science (MSc) in "Energy Technology". Ο χορηγούμενος τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Διάλεξη με θέμα "Transient aero-thermal simulations and applications"


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
^ Αρχή Σελίδας