Ανακοινώσεις  
OΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (05/02/2019)
«Πίνακες αντιστοιχίσεων μαθημάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με μαθήματα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας» (29/10/2018)
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Τμημάτων ένταξης φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας (24/10/2018)
 Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ 
Τσεκούρας Γεώργιος
Τσεκούρας Γεώργιος

Εισήχθη στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το Σεπτέμβριο του 1994. Έλαβε:
• το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών στις 15-7-1999 με βαθμό "Άριστα" (9.78), πρώτος από την ομώνυμη σχολή και από όλες τις σχολές του Ε.Μ.Π.,
• το μεταπτυχιακό "Ενδεικτικό Ειδίκευσης στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών" με βαθμό "Άριστα" από Ε.Μ.Π. την 1-3-2001,
• το διδακτορικό του Μηχανικού Ε.Μ.Π. στις 17-10-2006 με βαθμό "Άριστα".

Παράλληλα με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, φοίτησε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όπου έλαβε το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού στις 27-7-2004 με βαθμό "Άριστα" (9.75), πρώτος από την ομώνυμη σχολή. Κατά τη διάρκεια των σπουδών έλαβε πάνω από 20 βραβεία & υποτροφίες από Ε.Μ.Π., Ι.Κ.Υ. (ως προπτυχιακός) και Γ.Γ.Ε.Τ. (ως μεταπτυχιακός φοιτητής).

Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε έργα ηλεκτρολόγου μηχανικού και ως εξωτερικός συνεργάτης σε μελετητική εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά την περίοδο 2000-2008, από το Μάρτιο του 2009 ως το Φεβρουάριο του 2010 εργάστηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών ως ηλεκτρολόγος - πολιτικός μηχανικός, από το Μάρτιο του 2010 ως τον Οκτώβριο του 2014 ήταν Λέκτορας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο αντικείμενο της Ηλεκτροτεχνίας, από το Νοέμβριο του 2014 ως το Σεπτέμβριο του 2017 Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο αντικείμενο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με έμφαση στα πλοία, από τον Οκτώβριο του 2017 είναι Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σ.Τ.ΕΦ., Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε..

Στον τομέα της εκπαίδευσης έχει διδάξει:
• ως Υ.Δ. στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών τα μαθήματα της "Ηλεκτρικής Οικονομίας", "Εισαγωγής στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας", "Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς" & "Ηλεκτρολογικό Σχέδιο" και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Ενέργειας τα μαθήματα των "Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας", "Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια" & "Εγκαταστάσεων και Δίκτυων", ενώ επέβλεψε και εννιά διπλωματικές εργασίες.
• ως επιστημονικός και εργαστηριακό συνεργάτης στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας - Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας & Τμήμα Ιατρικών Οργάνων, Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Τμήμα Αυτοματισμού και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας - Τμήμα Τεχνολογία Αεροσκαφών, σε μαθήματα, όπως: "Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτρική Οικονομία", "Συστήματα μετρήσεων", "Ηλεκτρικά Δίκτυα", "Ηλεκτροτεχνία", "Ηλεκτρικές Μηχανές", "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Αεροσκαφών", "Μικροϋπολογιστές", "Ηλεκτρονικά Συστήματα" και "Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου", ", ενώ έχει επιβλέψει 14 πτυχιακές εργασίες και 3 μεταπτυχιακές εργασίες.
• ως ωρομίσθιος συνεργάτης, ως λέκτορας σύμφωνα με το ΠΔ 407/80, ως λέκτορας και επίκουρος καθηγητής επί θητεία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Τομέα Ηλεκτροτεχνίας & Υπολογιστών στα μαθήματα της "Ηλεκτροτεχνίας" των τριών πρώτων ετών", ενώ επέβλεψε και 13 διπλωματικές εργασίες.
• ως πανεπιστημιακός υπότροφος και επίκουρος καθηγητής με σύμβαση στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών τα μαθήματα της "Εισαγωγής στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας", "Ηλεκτρικών Μηχανών Ι", "Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ" & "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας" και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Ενέργειας το μάθημα του 2ου εξαμήνου "Υδροηλεκτρική Ενέργεια".

Στον ερευνητικό τομέα έχει συμμετάσχει σε επτά ερευνητικά προγράμματα του Ε.Λ.Ε. και του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. του Ε.Μ.Π., με αντικείμενα την εξοικονόμηση ενέργειας στον κλάδο του ηλεκτρισμού, την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, τη σχεδίαση και την κατασκευή ανεμογεννήτριας μονίμων μαγνητών, την ανάπτυξη προγραμματιστικών πακέτων για ενεργειακό προγραμματισμό, πρόβλεψη φορτίου και ενέργειας, προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων από υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα, την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων διανομής συνεχούς κ εναλλασσόμενης τάσης σε πλοία με ή χωρίς ηλεκτροπρόωση, κα.. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται σχεδιασμός ηλεκτρικών μηχανών με μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων, μοντελοποίηση ηλεκτρικών συστημάτων πλοίων και αεροσκαφών, εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ηλεκτρικού φορτίου, ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης (νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική), αναγνώρισης προτύπων και μη γραμμικών πολυμεταβλητών μοντέλων σε ζητήματα ενεργειακών συστημάτων (όπως πρόβλεψης φορτίου & ενέργειας, κατηγοριοποίησης χρονολογικών καμπυλών φορτίου, εκτίμησης τάσης διάσπασης μονωτήρων, εκτίμησης διηλεκτρικής αντοχής εδάφους για γείωση κα.), εδαφομηχανικής (όπως καθιζήσεων σηράγγων) και βιοϊατρικής (όπως εκτίμησης παραγόντων γλαυκώματος και κατηγοριοποίησης εγκεφαλογραφημάτων).

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η), Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Πολιτικών Μηχανικών (ΣΠΜ) και του Institute of Electrical and Electronic Engineers (ΙΕΕΕ).

Έχει συγγράψει σειρά εκπαιδευτικών βοηθημάτων, κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία, άρθρων σε περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια, ενώ είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά ηλεκτρολογικών ζητημάτων, όπως του IEEE (IEEE Transactions on Sustainable Energy, IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Smart Grids, IEEE Transactions on Energy Conversion, IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE Intelligence Systems), στα περιοδικά ηλεκτρολογικών και ενεργειακών ζητημάτων του WSEAS (συνέδρια και Transactions on Power Systems, Systems, Systems and Circuits, Advances on Engineering Education, Systems and Control, Applied and Theoretical Mechanics) και σε άλλα περιοδικά (π.χ. European Transactions on Power Systems, Journal of Engineering Science and Technology Review, International Transactions on Electrical Energy Systems, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Advances in Power Electronics του εκδοτικού οίκου Hidawi, International Journal of Energy Engineering» του εκδοτικού οίκου World Academic Publishing Company, Measurement του εκδοτικού οίκου Elsevier, Geotechnical and Geological Enginneering, Environmental Geotechnics κα.)
• Editor στο βιβλίο αποτελεσμάτων του συνεδρίου WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '08), Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-25, 2008, με τίτλο: «New Aspects of Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology».
• Editor στο βιβλίο των Dr. Xiaodong Zhuang, Prof. N. Mastorakis με τίτλο: «Image Analysis Inspired by Physical Electro-Magnetic Fields», 2014, WSEAS press, pp. 165.
• Editor στο βιβλίο “Computational Problems in Science and Enginnering” του εκδοτικού οίκου Springer, υπό επιμέλεια από τους N.M. Mastorakis, Aida Bulucea, G.J. Tsekouras, Ιούλιος 2015, pp. 483.


Κατάλογος κυριοτέρων συγγραμμάτων - εκπαιδευτικών βοηθημάτων:
1. Γεώργιος Κονταξής, Σταυρούλα Καβατζά, Γεώργιος Τσεκούρας: «Ασκήσεις Ηλεκτρικής Οικονομίας», Σ.Η.Μ.Μ.Υ., Ε.Μ.Π., Ιούλιος 2003, σελ. 114, για το μάθημα «Ηλεκτρική Οικονομία» του 6ου εξαμήνου στο Ε.Μ.Π., Σ.Η.Μ.Μ.Υ.
2. Ιωάννης Κ. Χατζηλάου, Δημήτριος Κουπατσιάρης, Γεώργιος Τσεκούρας: «Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα», Σ.Ν.Δ., Ιανουάριος 2008, σελ. 118, για το μάθημα Ηλεκτροτεχνίας «Θεωρία Κυκλωμάτων ΙΙ – Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου» του 2ου έτους στη Σ.Ν.Δ..
3. Γεώργιος Τσεκούρας, Ιωάννης Κ. Χατζηλάου: «Επίλυση Εξισώσεων Καταστάσεως & Μελέτη Προβλημάτων Σ.Α.Ε. & Χαοτικών Συστημάτων σε περιβάλλον MATLAB (μαζί με βιβλιοθήκη προγραμμάτων Η/Υ», Σ.Ν.Δ., Μάρτιος 2008, σελ. 73, για το μάθημα Ηλεκτροτεχνίας «Θεωρία Κυκλωμάτων ΙΙ – Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου» του 2ου έτους στη Σ.Ν.Δ..
4. Γεώργιος Πολίτης, Γεώργιος Τσεκούρας: «Ηλεκτρικές Μηχανές», Τμήμα Αυτοματισμού, Σ.Τ.ΕΦ., Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Σεπτέμβριος 2008, σελ. 330.
5. Γεώργιος Τσεκούρας: «Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών - Σημειώσεις Εργαστηρίου», Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Σ.Τ.ΕΦ., Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, Μάρτιος 2007, σελ. 96 για το μάθημα «Μικροϋπολογιστές» του 6ου εξαμήνου του Τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
6. Γεώργιος Τσεκούρας: «Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροσκαφών - Σημειώσεις Θεωρίας & Εργαστηρίου - Α’ μέρος», Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Σ.Τ.ΕΦ., Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, Δεκέμβριος 2007, (ήδη έτοιμες σελ. 91, το υπόλοιπο υπό προετοιμασία) για το μάθημα «Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροσκαφών» του 6ου εξαμήνου, του Τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
7. Γεώργιος Τσεκούρας: «Ηλεκτροτεχνία- Σημειώσεις Θεωρίας», Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Σ.Τ.ΕΦ., Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, Μάιος 2007, (σελ. 147) για το μάθημα «Ηλεκτροτεχνία» του 2ου εξαμήνου, του Τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
8. Γεώργιος Τσεκούρας: «Μέρος Ε: Ηλεκτρική Οικονομία», Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας, Σ.Τ.ΕΦ., Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Μάιος 2010, (ήδη έτοιμες σελ. 187, το υπόλοιπο υπό προετοιμασία) για το μάθημα «Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Ηλεκτρική Οικονομία» του 5ου εξαμήνου, του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας.
9. Γεώργιος Τσεκούρας: «Παραρτήματα Θεωρίας Κυκλωμάτων Ια: Μονάδες Μέτρησης – Μαθηματικό υπόβαθρο ηλεκτροτεχνίας», Σ.Ν.Δ., Σεπτέμβριος 2013, σελ. 294, για το μάθημα Ηλεκτροτεχνίας «Θεωρία Κυκλωμάτων Ια» του 1ου και «Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων» του 2ου έτους στη Σ.Ν.Δ.
10. Γεώργιος Τσεκούρας, Γ. Καλοκύρης, Γ. Τσαμόπουλος: «Εργαστηριακές Σημειώσεις στο μάθημα Θεωρία Κυκλωμάτων Ιβ – Τόμος Α», Σ.Ν.Δ., Ιανουάριος 2014, σελ. 286, για το μάθημα Ηλεκτροτεχνίας «Θεωρία Κυκλωμάτων Ιβ» του 1ου έτους και «Θεωρία και Εφαρμογές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» του 2ου έτους στη Σ.Ν.Δ.
11. Γεώργιος Τσεκούρας, Π. Μιχαλόπουλος: «Εισαγωγή στις Τεχνικές Βελτιστοποίησης – Τεύχος Α», Σ.Ν.Δ., Ιούνιος 2015, σελ. 180, για το μάθημα «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ» του 4ου έτους στη Σ.Ν.Δ.
12. Π. Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Τσεκούρας: «Εισαγωγή στη MATLAB», Σ.Ν.Δ., Νοέμβριος 2014, σελ. 49, για το μάθημα Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών του 1ου έτους στη Σ.Ν.Δ.
13. Γεώργιος Τσεκούρας: «Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες της Ηλεκτροτεχνίας», Σ.Ν.Δ., Αύγουστος 2016, σελ. 444, για το μάθημα «Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων» του 2ου έτους στη Σ.Ν.Δ.


Κατάλογος δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά:
1. G. Tsekouras, S.Kiartzis, A.G. Kladas, J.A. Tegopoulos: “Neural Network Approach Compared to Sensitivity Analysis Based on Finite Element Technique for Optimization of Permanent Magnet Generators”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 37, No. 5, September 2001, pp. 3618-3621.
2. Ch. N. Elias, G. J. Tsekouras, S. Kavatza, G. C. Contaxis: “A Midterm Energy Forecasting Method Using Fuzzy Logic”, WSEAS Transactions on Systems, Issue 5, Vol. 3, July 2004, pp. 2128-2135.
3. G. J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou, E. N. Dialynas: “An Optimized Adaptive Neural Network for Annual Midterm Energy Forecasting”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 21, No. 1, February 2006, pp. 385-391.
4. G. J. Tsekouras, M.A. Tsaroucha, A.D. Salis, M. L.-D. Striki, M.G. Platakis, D.A. Tsarouchas, C. J. Tsekoura, C.D. Tsirekis: “LADY: A New Database System for Power Systems Customers, Demand Side Management and Energy Efficiency Programs, Part I – Database’s Description and Conceptual & Logical Design”, WSEAS Transactions on Power Systems, Vol. 2, Issue 4, April 2007, pp. 84-92.
5. G. J. Tsekouras, M.A. Tsaroucha, A.D. Salis, M. L.-D. Striki, M.G. Platakis, D.A. Tsarouchas, C. J. Tsekoura, C.D. Tsirekis: “LADY: A New Database System for Power Systems Customers, Demand Side Management and Energy Efficiency Programs, Part II – GUI, Additional Specialized Tools and Education Role”, WSEAS Transactions on Power Systems, Vol. 2, Issue 4, April 2007, pp. 93-99.
6. G. J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou, E. N. Dialynas: “Two-Stage Pattern Recognition of Load Curves for Classification of Electricity Customers”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 3, August 2007, pp.1120-1128.
7. V.T. Kontargyri, A.A. Gialketsi, G. J. Tsekouras, I.F. Gonos, I.A. Stathopoulos: “Design of an Artificial Neural Network for the Estimation of the Flashover Voltage on Insulators”, Electrical Power Systems Research, Vol. 77, Issue 12, October 2007, pp. 1532-1540.
8. G. J. Tsekouras, E. N. Dialynas, N.D. Hatziargyriou, S. Kavatza: “A non-linear multivariable regression model for midterm energy forecasting of power systems”, Electrical Power Systems Research, Vol. 77, Issue 12, October 2007, pp. 1560-1568.
9. G. J. Tsekouras, P. B. Kotoulas, C.D. Tsirekis, E. N. Dialynas, N. D. Hatziargyriou: “A Pattern Recognition Methodology for Evaluation of Load Profiles and Typical Days of Large Electricity Customers”, Electrical Power Systems Research, Vol. 78, June 2008, pp. 1494-1510.
10. G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, V.T. Kontargyri, I.S. Karanasiou, A.D. Salis, N.E. Mastorakis: “A New Classification Pattern Recognition Methodology for Power System Typical Load Profiles”, WSEAS Transactions on Circuits & Systems, Vol. 12, Issue 7, December 2008, pp. 1090-1104.
11. G.H. Asimakopoulou, V.T. Kontargyri, G. J. Tsekouras, F.H. Asimakopoulou, I.F. Gonos, I.A. Stathopoulos: “ANN Optimization Methodology for the Estimation of the Flashover Voltage on Insulators”, IET Science, Measurement & Technology, Vol. 3, No. 1, January 2009, pp. 90-104.
12. D. Kourkoutas, G. Georgopoulos, A. Maragos, I. Apostolakis, G. Tsekouras, Irene S. Karanasiou, D. Papakonstantinou, E. Iliakis, M. Moschos: “New nonlinear multivariable model shows the relationship between central corneal thickness and HRTII topographic parameters in glaucoma patients”, Clinical Ophthalmology, 2009, Issue 3, pp. 313-323.
13. G. J. Tsekouras, I.K. Hatzilau, J. Prousalidis: “A new pattern recognition methodology for classification of load profiles for ships electric consumers”, Journal of Marine Engineering and Technology, No. A14, pp. 45-58, 2009.
14. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, N.E. Mastorakis: “Wind Parks Equivalent Models using System Identification Techniques based on Linear Model Structures”, WSEAS Transactions on Circuits & Systems, Vol. 8, Issue 8, August 2009, pp. 745-755.
15. G. J. Tsekouras, F.D.Kanellos, J.M. Prousalidis, I.K. Hatzilau: “STANAG 1008 design constraints for pulsed loads in the frame of the All Electrical Ships”, Nausivios Chora, A journal in Naval Sciences and Technology, vol. 3, 2010, pp. 115-154.
16. G. J. Tsekouras, J. Koukoulis, N.E. Mastorakis: “An optimized neural network for predicting settlements during tunneling excavation”, WSEAS Transactions on Systems, Vol. 9, Issue 12, December 2010, pp. 1153-1167.
17. G. H. Asimakopoulou, V. T. Kontargyri, G. J. Tsekouras, Ch. N. Elias, I. A. Stathopulos: “A Fuzzy Logic Optimization Methodology for the Estimation of the Critical Flashover Voltage on Insulators”, Electrical Power Systems Research, Vol. 81, Issue 2, February 2011, pp. 580-588.
18. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou: “Wind Parks Equivalent ARX Models for the Simulation of Power Systems with Large Wind Power penetration, using System-Identification Theory”, Electrical Power Systems Research, Vol. 81, Issue 2, February 2011, pp. 707-715.
19. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, J. Prousalidis, I.K. Hatzilau: “An effort to formulate frequency modulation constraints in Ship-Electrical Systems with Pulsed Loads”, IET Electrical Systems in Transportation, vol. 1, issue 1, 2011, pp. 11-23.
20. G. J. Tsekouras, M.A. Tsaroucha, A.D. Salis, C.D. Tsirekis, E. N. Dialynas, N.D. Hatziargyriou: “A Database System for Power Systems Customers and Energy Efficiency Programs”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 33, 2011, pp.1220 -1228.
21. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, J. Prousalidis, I.K. Hatzilau: “Effort to formulate voltage modulation constraints in ship-electrical systems with pulsed loads”, IET Electrical Systems in Transportation, vol. 2, issue 1, 2012, pp. 18-28.
22. D. Kourkoutas, I.S. Karanasiou, G.J. Tsekouras, M. Moshos, E. Iliakis, G. Georgopoulos: “Glaucoma risk assesement using a non-linear multivariable regression method”, IET Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 10, issue 8, 2012, pp. 1149-1159.
23. George J. Tsekouras, Fotis D. Kanellos, John M. Prousalidis, Ioannis K. Hatzilaou: “Implemetation limitations of STANAG 1008 design constraints for pulsed loads”, Nausivios Chora, A journal in Naval Sciences and Technology, vol. 4, 2012, pp. 110-135.
24. Fotis D Kanellos, John M Prousalidis, George J. Tsekouras: “Control system for fuel consumption minimization-gas emission limitation of full electric propulsion ship power systems”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment, Vol. 228(1), 2014, pp. 17-28 (published online 21-12-2012).
25. Fani E. Asimakopoulou, George J. Tsekouras, Ioannis F. Gonos, Ioannis A. Stathopulos: “Estimation of seasonal variation of ground resistance using Artificial Neural Networks”, Electrical Power Systems Research, Vol. 94, 2013, pp. 113-121.
26. G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, N.E. Mastorakis, V. Mladenov: “Optimal operation of thermal electric power production system without transmission losses using Artificial Neural Networks based on augmented Lagrange multiplier method”, ICAN-2013, Lecture Notes in Computer Science 8131, pp.586-594, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, September 2013.
27. George J. Tsekouras, Fotis D. Kanellos: “Optimal operation of ship electrical power system with energy storage system and photovoltaics: Analysis and application”, WSEAS Transactions on Power Systems, Vol. 8, Issue 4, October 2013 (E-ISSN: 2224-350X), pp. 145-155.
28. A. P. Moschoudis, M.C. Filippou, G.J. Tsekouras, A.G.Kladas: “Dimensioning of electric propulsion motors for war-ships using finite element method”, Journal of Computation & Modelling, vol. 3, no.4, 2013, pp. 11-24, που βασίστηκε στο 2nd AMIMS- International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Military Sciences, April 11-12, 2013, Athens, Greece.
29. K.K. Tafanidis, K.D. Taxeidis, G. J. Tsekouras, F. D. Kanellos: “Optimal operation of war-ship electric power system equipped with energy storage system”, Journal of Computation & Modelling, vol. 3, no.4, 2013, pp. 41-60, που βασίστηκε στο 2nd AMIMS- International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Military Sciences, April 11-12, 2013, Athens, Greece.
30. P. Michalopoulos, C. Kalogrias, F.D. Kanellos, G.J. Tsekouras: “Electric machine experimental monitoring system based on Labview environment”, Journal of Computation & Modelling, vol. 4, no.1, 2014, pp. 39-51, που βασίστηκε στο 2nd AMIMS- International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Military Sciences, April 11-12, 2013, Athens, Greece.
31. G. Tsamopoulos, N. Giannitsas, F. D. Kanellos, G. J. Tsekouras, I. S. Karanasiou: “Load estimation for war-ships based on pattern recognition methods”, Journal of Computation & Modelling, vol. 4, no.1, 2014, pp. 207-222, που βασίστηκε στο 2nd AMIMS- International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Military Sciences, April 11-12, 2013, Athens, Greece.
32. K. Havenetidis, G.P. Paradisis, I.S. Karanasiou, G.J. Tsekouras: “The use of body motion as a tool for personal identification”, Journal of Computation & Modelling, vol. 4, no.1, 2014, pp. 311-326, που βασίστηκε στο 2nd AMIMS- International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Military Sciences, April 11-12, 2013, Athens, Greece.
33. E.C. Nasioulas, G. J. Tsekouras, F.D.Kanellos: “Bottom-up reliability analysis of a base load diesel engine driven electric power unit”, WSEAS Transactions on Power Systems, vol. 9, 2014, pp. 327-340.
34. A. P. Moschoudis, M.C. Filippou, G. J. Tsekouras, A.G. Kladas: “Geometry investigation of L.R.S. Sychronous Machine using FEM”, Materials Science Forum Vol. 792, 2014, pp. 266-271, που βασίστηκε στο JAPMED, June 2013, Athens, Greece.
35. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou: “Optimal demand-side management and power generation scheduling in all-electric ship”, IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 5, no. 4, October 2014, pp. 1166-1175.
36. F.D.Kanellos, G. J. Tsekouras, J. M. Prousalidis: “Onboard DC grid employing smart grid technology: challenges, state of the art and future prospects”, IET Electrical Systems in Transportation, Vol. 5 (1), 1 March 2015, pp. 1-11pp. 1-11, doi: 10.1049/iet-est.2013.0056.
37. G. J. Tsekouras, F.D.Kanellos, John M. Prousalidis: “Simplified method for the assessment of ship electric power systems operation cost reduction from energy storage and renewable energy sources integration”, IET Electrical Systems in Transportation, Vol. 5, Issue 2, 2015, pp. 61-69, doi: 10.1049/iet-est.2013.0011.
38. F. E. Asimakopoulou, V. T. Kontargyri, G. J. Tsekouras, I.G Gonos, J.A. Stathopoulos: “Estimation of the earth resistance by Artificial Neural Network model”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 51, no. 6, November/December 2015, pp. 5149-5158.
39. K. Havenetidis, G.P. Paradisis, I.S. Karanasiou, G.J. Tsekouras: “An investigation of an Artificial Neural Network method for personal identification using kinematic parameters from specific body parts”, Journal of Applied Mathematics & Bioinformatics, vol. 5, no.3, 2015, pp. 125-138.
40. A. P. Moschoudis, G. J. Tsekouras, F.D.Kanellos, A.G. Kladas: “Particular SRM design methodology based on similarity theory, scale factors and FEM”, Materials Science Forum Vol. 856, 2016, pp. 269-275, που βασίστηκε στο JAPMED, 5-8 July 2015, Sofia, Bulgary.
41. P. Michalopoulos, F. Kanellos, G. J. Tsekouras, J. Prousalidis: “A Method for Optimal Operation of Complex Ship Power Systems Employing Shaft Electric Machines”, IEEE Transactions on Transportation Electrification, Vol. 2, no. 4, December 2016, pp. 547-556.
42. D. Panagoulia, G. J. Tsekouras, G. Kousiouris: “A multi-stage methodology for selecting input variables in ANN forecasting of river flows”, Global NEST Journal, Vol. 19, No. 1, 2017, pp. 49-57.


Κατάλογος δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια:
1. G. J. Tsekouras, A.G. Kladas, J.A. Tegopoulos: “Design and Operation Simulation of Permanent Magnet Generator Wind-Turbine”, ISEF’99 – 9th International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering, September 23th-25th, 1999, Pavia, Italy
2. C.D. Tsirekis, G.J. Tsekouras, N.D. Hatziargyriou, B.C. Papadias: “Investigation of Switching Transient Effects on Power Systems Including Wind Farms”, 2001 IEEE Porto Power Tech Conference, September 10th-13th 2001, Porto, Portugal (με πλήρη κρίση στο κείμενο –paper 0-7803-7139-9/01 -2001 IEEE)
3. G. J. Tsekouras, Ch. N. Elias, S. Kavatza, G. C. Contaxis: “A Hybrid Non-Linear Regression Midterm Energy Forecasting Method Using Data Mining”, 2003 IEEE Bologna Power Tech Conference, June 23th-26th 2003, Bologna, Italy (με πλήρη κρίση στο κείμενο–paper 0-7803-7967-5/03 -2003 IEEE)
4. I.K. Hatzilau, G. J. Tsekouras, J. Prousalidis, I.K. Gyparis: “On Electric Load Characterization and Categorization in Ship Electric Installations”, INEC-2008, 1-3 April 2008, Hamburg, Germany (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
5. V.T. Kontargyri, G. J. Tsekouras, A.A. Gialketsi, P.A. Kontaxis: “Comparison between artificial neural networks algorithms for the estimation of the flashover voltage on insulators”, 9th WSEAS International Conference on NEURAL NETWORKS (NN'08), Sofia, Bulgaria, May 2-4, 2008 (με πλήρη κρίση στο κείμενο- Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-960-6766-56-5 - ISSN: 1790-5109 – σελ. 225-230)
6. G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, V.T. Kontargyri, I.S. Karanasiou, A.D. Salis, N.E. Mastorakis: “Power system load profiles using a pattern recognition methodology”, 12th WSEAS CSCC Multiconference: 12th WSEAS International Conference on Circuits (CSCC '08), Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-25, 2008 (με πλήρη κρίση στο κείμενο- Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-960-6766-82-4 - ISSN: 1790-5117 – σελ. 25-31)
7. G. J. Tsekouras, J. Koukoulis, M.-A. Nikolinakou, N.E. Mastorakis: “Prediction of face settlement during tunneling excavation using artificial neural network”, WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '08), Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-25, 2008 (με πλήρη κρίση στο κείμενο- Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-960-6766-88-6 - ISSN: 1790-2769, σελ. 33-39)
8. D. Kourkoutas, G. J. Tsekouras, I.S. Karanasiou, N.E. Mastorakis, M. Moschos, E. Iliakis, G. Georgopoulos: “A non-linear multivariable regression method for the investigation of the correlation between central corneal thickness and HRTII optic Nerve Head Topographic Measurements in Glaucoma Patients”, WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics, (BEBI '08), Rhodes Island, Greece, August 20-22, 2008 (με πλήρη κρίση στο κείμενο - Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-960-6766-93-0 - ISSN: 1790-5125, σελ. 215-222)
9. G. J. Tsekouras, C.A. Anastasopoulos, F.D. Kanellos, V.T. Kontargyri, I.S. Karanasiou, A.D. Salis, N.E. Mastorakis: “A Demand Side Management Program of Vanadium Redox Energy Storage System for an Interconnected Power System”, WSEAS International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education, (EPESE '08), Corfu Island, Greece, October 26-28, 2008 (με πλήρη κρίση στο κείμενο - Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-960-474-016-1 - ISSN: 1790-5095, σελ. 94 - 100)
10. F.E. Asimakopoulou, I.F. Gonos, G. J. Tsekouras, Ι. A. Stathopulos: “A hybrid non-linear regression model for the estimation of the correlation between the electrical parameters of soil and the soil critical electric field”, GROUND 2008 & 3rd LPE, International Conference on Grounding and Earthing & 3rd International Conference on Lightning Physics and Effects, Florianopolis – Brazil, November 16-20, 2008 (με κρίση στην περίληψη - Τόμος - Τεύχος : - , -, σελ. 5)
11. G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, V.T. Kontargyri, C.D. Tsirekis, I.S. Karanasiou, Ch.N. Elias, A.D. Salis, N.E. Mastorakis: “A comparison of Artificial Neural Networks algorithms for short term load forecasting in Greek intercontinental power system”, WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing, (CSECS '08), Puerto De La Cruz, Canary Islands, Spain, December 15-17, 2008 (με πλήρη κρίση στο κείμενο- Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-960-474-016-1 - ISSN: 1790-5095, σελ. 94 - 100)
12. G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, V.T. Kontargyri, C.D. Tsirekis, I.S. Karanasiou, Ch.N. Elias, A.D. Salis, P.A. Kontaxis, N.E. Mastorakis: “Short Term Load Forecasting in Greek Intercontinental Power System using ANNs: a Study for Input Variables”, 10th WSEAS International Conference on Neural Networks, (NN '09), Prague, Czech Republic, March 23-25, 2009, (με πλήρη κρίση - Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-960-474-065-9 - ISSN: 1790-5109, σελ. 75-81)
13. N.E. Mastorakis, G. J. Tsekouras: “Short Term Load Forecasting in Greek Intercontinental Power System using ANN: The Confidence Interval”, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol '2010, 19.09.10 – 22.09.10, Sozopol, Bulgaria, (με πλήρη κρίση - Τόμος II, σελ. 134-140)
14. F.E. Asimakopoulou, G. J. Tsekouras, I.F. Gonos, A.X. Moronis, Ι. A. Stathopulos: “An Artificial Neural Network for estimating the ground resistance”, GROUND 2010 & 4th LPE, International Conference on Grounding and Earthing & 4th International Conference on Lightning Physics and Effects, Florianopolis – Brazil, November 16-20, 2010 (με κρίση στην περίληψη - Τόμος - Τεύχος : - , -, σελ. 4)
15. G. J. Tsekouras, N.E. Mastorakis, F.D. Kanellos, V.T. Kontargyri, C.D. Tsirekis, I.S. Karanasiou, Ch.N. Elias, A.D. Salis, P.A. Kontaxis, A.A. Gialketsi: “Short term load forecasting in Greek interconnected power system using ANN: Confidence Interval using a novel re-sampling technique with corrective Factor”, WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing, (CSECS '10), Vouliagmeni, Athens, Greece, December 29-31, 2010 (με πλήρη κρίση - Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-960-474-262-2 - ISSN: 1792-7315, σελ. 166 - 172)
16. J. M. Prousalidis, G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos: “New challenges emerged from the development of more efficient electric energy generation units”, IEEE Electric Ship Technologies Symposium (IEEE ESTS '11), Westin Alexandria, Alexandria, Virginia, USA, April 10-13, 2011 (με πλήρη κρίση - Τόμος 1 - Τεύχος : ISBN:- - ISSN:-, σελ. 374-381)
17. C.D. Tsirekis, F.D. Kanellos, G. J. Tsekouras: “A methodology for the efficient application of controlled switching to current interruption cases in high-voltage networks”, 15th WSEAS International Conference on Systems (CSCC '11), Corfu, Greece, July 14-16, 2011 (με πλήρη κρίση - Τόμος - Τεύχος: ISBN: 978-1-61804-023-7 - ISSN: 1792-4235, σελ.429-434)
18. G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, Ch.N. Elias, V.T. Kontargyri, C.D. Tsirekis, I.S. Karanasiou, A.D. Salis, P.A. Kontaxis, A.A. Gialketsi, N.E. Mastorakis: “Short term load forecasting in Greek interconnected power system using ANN: A study for output variables”, 15th WSEAS International Conference on Systems (CSCC '11), Corfu, Greece, July 14-16, 2011 (με πλήρη κρίση - Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-1-61804-023-7 - ISSN: 1792-4235, σελ.440-445)
19. Ch.N. Elias, G. J. Tsekouras: “Midterm energy forecasting using fuzzy logic: A comparison of confidence interval estimation techniques”, 15th WSEAS International Conference on Systems (CSCC '11), Corfu, Greece, July 14-16, 2011 (με πλήρη κρίση - Τόμος - Τεύχος : ISBN: 978-1-61804-023-7 - ISSN: 1792-4235, σελ.446-452)
20. F. E. Asimakopoulou, E.A. Kourni, V. T. Kontargyri, G. J. Tsekouras, J.A. Stathopoulos: “Artificial neural network methodology for the estimation of ground resistance”, 15th WSEAS International Conference on Systems (CSCC '11), Corfu, Greece, July 14-16, 2011 (με πλήρη κρίση - Τόμος - Τεύχος: ISBN: 978-1-61804-023-7 - ISSN: 1792-4235, σελ.453-458)
21. F.D. Kanellos, G. J. Tsekouras, C.D. Tsirekis: “Simplified wind turbine for the simulation of frequency support mode of operation”, 15th WSEAS International Conference on Systems (CSCC '11), Corfu, Greece, July 14-16, 2011 (με πλήρη κρίση - Τόμος - Τεύχος: ISBN: 978-1-61804-023-7 - ISSN: 1792-4235, σελ.463-468)
22. G. J. Tsekouras, I.S. Karanasiou, F.D. Kanellos: “Classification of total load demand profiles for war-ships based on pattern recognition methods”, 15th WSEAS International Conference on Communications (CSCC '11), Corfu, Greece, July 15-17, 2011 (με πλήρη κρίση - Τόμος - Τεύχος: ISBN: 978-1-61804-018-3, σελ. 316 -322)
23. F. E. Asimakopoulou, G. J. Tsekouras, I.F. Gonos, J.A. Stathopoulos: “Artificial neural network approach on the seasonal variation of soil resistance”, 7th Asian-Pacific International Conference on Lighting, Crown Plaza Chengdu, November 1-4, 2011, Chengdu, China (με πλήρη κρίση - Τόμος - Τεύχος: ISBN: - ISSN:-, σελ. 6)
24. P. Michalopoulos, Ch. Kalogrias, F.D. Kanellos, G. J. Tsekouras: “Experimental investigation of energy saving using power electronics to operate ship induction electric motors”, 1st MARINELIVE Workshop on Electric Machines & Power Converters, January 11-12, 2012, Athens, Greece (με πλήρη κρίση, σελ. 6)
25. A.A. Gialketsi, G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, J.M. Prousalidis: “Reducing pollutant emissions in ports: Optimized design & operation of the electrical power generation system, based on the classification of Ship Total Load Demand Profiles”, INEC-2012, May 15-18 2012, Edinburgh UK (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
26. G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos: “Reliability analysis of ship power system comprising cold ironing facility”, 1st MARINELIVE Conference on “All-Electric Ship”, June 4-5, 2012, Athens, Greece (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
27. A.A. Gialketsi, G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, J.M. Prousalidis: “Ship electric load estimation using pattern recognition methods for the classification of the total electric load demand curves”, 1st MARINELIVE Conference on “All-Electric Ship”, June 4-5, 2012, Athens, Greece (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
28. G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, C.D. Tsirekis, N.E. Mastorakis: “Optimal operation of thermal electric power production system without transmission losses: An alternative solution using Artificial Neural Networks based on external penalty functions”, AIKED-2013, Recent Advances in Knowledge Engineering and Systems Science, February 2013, Cambridge, UK (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
29. E.C. Nasioulas, G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos: “Reliability analysis of a diesel engine driven electric power unit”, WSEAS-NAUN, August 28, 2013, Chania, Greece (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
30. E. P. Nicolopoulou, V.T. Kontargyri, I.F Gonos, G. J. Tsekouras, E.C. Pyrgioti, I.A. Stathopulos: “Experimental application of the similarity theory on scaled strip electrode configurations for the calculation of the grounding impedance”, ISH 2013 - 18th International Symposium on High Voltage Engineering, August 25-30, 2013, Hanyang University, Seoul, Korea (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
31. A. P. Moschoudis, G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos: “Design of particular Electrical Machines using Similarity Theory and Scale Factors”, ICEM 2014 – 21st International Conference on Electrical Machines, September 2-5, Berlin, Germany, pp. 2486-2491 (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
32. V.P. Androvitsaneas, G. J. Tsekouras, I.F Gonos, I.A. Stathopulos: “Design of an Artificial Neural Network for Ground Resistance Forecasting”, MEDPOWER 2014, November 3-5, 2014, Athens, Greece (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
33. P. Michalopoulos, G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos, J. M. Prousalidis: “Optimal Economic Operation of a Complex Electric Power System with Shaft Generators”, ASHRAE 2015, May 22-24, 2015, Athens, Greece (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
34. G. Mpalagiannis, G. Tsamopoulos, C. Kalogrias, G. J. Tsekouras, F.D. Kanellos: “ Application of Photovoltaics on Ship Electrical Power Systems: Utopia or Reality?”, ASHRAE 2015, May 22-24, 2015, Athens, Greece (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
35. F.D. Kanellos, J. M. Prousalidis, G. J. Tsekouras: “Optimal active power management in All Electric Ship employing DC grid technology”, 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, June 4-6, 2015, Chania, Greece (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
36. P. Michalopoulos, G. J. Tsekouras, J. M. Prousalidis, F.D. Kanellos: “Comparison of ship power system from an Optimal Economic Operation Point of View”, IEEE Electric Ship Technologies Symposium (IEEE ESTS ‘15), Washington DC USA, June 22-24, 2015 (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
37. D. Spathis, E. Nicolopoulou, S. Dallas, J. Prousalidis, A. Kladas, E. Tatakis, I. Pallis, M. Beniakar, F. Kanellos, A. Sarigiannidis, I. Gonos, V. Kontargyri, G. J. Tsekouras, T. Kourmpelis, M. Korn: “Analysis of various power quality phenomena in a highly electrified vessel”, IEEE Electric Ship Technologies Symposium (IEEE ESTS ‘15), Washington DC USA, June 22-24, 2015 (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
38. V. D. Marinou, G.J. Tsekouras, P. Michalopoulos N.E. Mastorakis: “PLC programming: The tutorial case of the automatic control system for ship fuel circuit in Hellenic Naval Academy”, Recent Advances in computer supported education, Proceedings of the 2nd international conference on Engineering and Technology Education (ETE‘15),Seoul, South Korea, September 5-7, 2015 (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
39. K. Gkotzia, G. J. Tsekouras, F. D. Kanellos, P. Michalopoulos, J.M. Prousalidis, N.E. Mastorakis: “Shaft-Generators in Ships: Techno-Economic Sensitivity Analysis Study”, 2016 Third International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI 2016), Chania, Crete, August 27-29, 2016. (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
40. G. J. Tsekouras, F. D. Kanellos: “Ship to Shore Connection – Reliability Analysis of Ship Power System”, XXIIth International Conference on Electrical Machines (ICEM 2016), Lausanne, Switzerland, September 4-7, 2016. (με πλήρη κρίση στο κείμενο)
41. Z. Soghomonian, J.M. Prousalidis, F. Kanellos, S.E. Dallas, D. Spathis, T. Kourmpelis, G. J. Tsekouras: “The Role of Efficiency of Electric Machinery On Green Shipping”, XXIIth International Conference on Electrical Machines (ICEM 2016), Lausanne, Switzerland, September 4-7, 2016. (με πλήρη κρίση στο κείμενο)


Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων:
1. George J. Tsekouras, Anastasios D. Salis, Maria A. Tsaroucha, Irene S. Karanasiou: “Load time-series classification based on pattern recognition methods», 16ο κεφάλαιο του βιβλίου “Pattern Recognition; Techniques, Technology and Applications” του εκδοτικού οίκου I-Tech, Vienna, με επιμέλεια από τον Peng-Yeng Yin, Νοέμβριος 2008, σελ. 361-433.
2. George J. Tsekouras, F. D. Kanellos, N. Mastorakis: “Short Term Load Forecasting in Electric Power Systems with Artificial Neural Networks”, 2ο κεφάλαιο του βιβλίου “Computational Problems in Science and Enginnering” του εκδοτικού οίκου Springer, με επιμέλεια από τους N.M. Mastorakis, Aida Bulucea, G.J. Tsekouras, Οκτώβριος 2015.
3. Editor στο βιβλίο αποτελεσμάτων του συνεδρίου WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '08), Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-25, 2008, με τίτλο: «New Aspects of Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology».
4. Editor στο βιβλίο των Dr. Xiaodong Zhuang, Prof. N. Mastorakis με τίτλο: «Image Analysis Inspired by Physical Electro-Magnetic Fields», 2014, WSEAS press, pp. 165.
5. Editor στο βιβλίο “Computational Problems in Science and Enginnering” του εκδοτικού οίκου Springer, υπό επιμέλεια από τους N.M. Mastorakis, Aida Bulucea, G.J. Tsekouras, Ιούλιος 2015, pp. 483.

Στο τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ο κος Τσεκούρας διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα:

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: tsekouras_george_j@yahoo.gr, gtsekouras@teiath.gr


^ Αρχή Σελίδας