Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (14/10/2015)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (CYPRUS) (12/09/2017)
INTERNSHIP - ESTONIA (05/09/2017)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (04/09/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (20/06/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 (25/05/2017)
ERASMUS_PLACEMENT_OFFER_CYPRUS (12/05/2017)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 (10/02/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 (13/01/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (20/12/2016)
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
International Office  
ERASMUS+ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ε.Π. / TEACHING STAFF
Ο καθηγητής ο οποίος θα μετακινηθεί για διδασκαλία με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διμερής συμφωνία, υποβάλλει στο Τμήμα του: 
-
αίτηση έγκρισης μετακίνησης προς διδασκαλία

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την έγγραφη έγκριση του Προϊσταμένου του Τμήματος καθώς και από πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής (invitation letter).
Στη συνέχεια  ο Καθηγητής προσέρχεται στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να υποβάλλει:
-
σύμβαση επιχορήγησης κινητικότητας διδακτικού προσωπικού
- teaching mobility agreement


Για τις μετακινήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 ισχύουν τα εξής έντυπα:
- Σύμβαση επιχορήγησης κινητικότητας διδακτικού προσωπικού
- Teaching mobility agreement


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


Ο Καθηγητής, με την επιστροφή του, υποβάλλει στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων:
αίτηση υποβολής παραστατικών στοιχείων
- mobility report (ηλεκτρονική υποβολή). Αποστέλλεται στο e-mail σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαραίτητη η συμπλήρωσή του για την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης 20%.
- βεβαίωση του Πανεπιστημίου Υποδοχής ότι ο καθηγητής πραγματοποίησε τη διδασκαλία του
- διδακτικό υλικό, το οποίο παρήχθη
- κάρτες επιβίβασης. 

Ποσά επιχορήγησης προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

^ Αρχή Σελίδας