Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (14/10/2015)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 (18/07/2018)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (ROMA) (21/06/2018)
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ERASMUS PLACEMENT) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 (10/05/2018)
WE ARE THE ERASMUS GENERATION! (22/02/2018)
REGISTRATION DATES FOR INCOMING STUDENTS AND ACADEMIC CALENDAR SPRING SEMESTER 2017-2018 (12/02/2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (05/02/2018)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (11/12/2017)
"ΕΦΥΓΕ" Ο ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΙΝ, "ΠΑΤΕΡΑΣ" ΤΟΥ ERASMUS, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 68 ΕΤΩΝ (07/12/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (06/12/2017)
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
International Office  
Word Document ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Word Document MOTIVATION LETTER
Word Document CV TEMPLATE
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Excel Spreadsheet ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Excel Spreadsheet ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Adobe Acrobat Document ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση

1. Ηλεκτρονική αίτησηΌλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του. Είναι απαραίτητο να αναγραφεί επίσης τηλέφωνο επικοινωνίας οικείου προσώπου του φοιτητή (κατά προτίμηση συγγενικού προσώπου).
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
(i) Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση
(ii) Να εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση, να την υπογράψουν και να την υποβάλλουν μαζί με τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά, έως την καταληκτική ημερομηνία της Προκήρυξης, στις Γραμματείες των Τμημάτων τους

2. Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία (θα δηλώνεται από τη Γραμματεία ο μέσος όρος βαθμολογίας καθώς και ο αριθμός των χρωστούμενων μαθημάτων έως τη στιγμή υποβολής αίτησης).

3. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών). Απαραίτητο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας είναι το B2. Σημειώνεται ότι δεν θα γίνεται δεκτή η κατάθεση βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας ακόμη και στην περίπτωση που η γλώσσα εργασίας είναι η ελληνική.

4. Ταυτότητα [Αντίγραφο (μη επικυρωμένο)] και φωτοτυπία στοιχείων τραπεζικού λογαρισμού όπου ο μετακινούμενος εμφανίζεται δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

5. Βεβαίωση αποδοχής του οργανισμού/φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance). Παρέχεται υπόδειγμα συγγραφής αυτού χωρίς να είναι δεσμευτικό. Θα πρέπει να είναι σε επιστολόχαρτο του φορέα υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και να αναφέρει κατ' ελάχιστον (i) το όνομα του υποψηφίου, (ii) ότι γίνεται δεκτός για τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση μέσω της δράσης ERA-PLACES του προγράμματος ERASMUS+, (iii) τη χρονική περίοδο, και τέλος (v) να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στη γλώσσα εργασίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής). Το έγγραφο αυτό θα το λάβουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι από τον φορέα υποδοχής ως σαρωμένο αρχείο και θα το υποβάλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας, αρκεί να προσκομίσουν ταυτόχρονα και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα υποδοχής και αποστολέα (δηλ. δεν απαιτείται το πρωτότυπο).

6.
Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeships)
Πρόκειται για εξατομικευμένο έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα, πρόβλεψη για επιβλέποντα κλπ. Το έγγραφο υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ως σαρωμένο αρχείο που έχουν λάβει ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι από τον φορέα υποδοχής, αρκεί να προσκομίσουν ταυτόχρονα και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα υποδοχής και αποστολέα (δηλαδή, δεν απαιτείται το πρωτότυπο).

Σημείωση: Θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που αφορούν στην ενότητα "section to be completed before the mobility". Το έντυπο θα φέρει την υπογραφή του φοιτητή, του ακαδημαϊκού υπευθύνου και την υπογραφή και σφραγίδα του φορέα υποδοχής.
^ Αρχή Σελίδας