Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (14/10/2015)
WE ARE THE ERASMUS GENERATION! (22/02/2018)
REGISTRATION DATES FOR INCOMING STUDENTS AND ACADEMIC CALENDAR SPRING SEMESTER 2017-2018 (12/02/2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (05/02/2018)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (11/12/2017)
"ΕΦΥΓΕ" Ο ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΙΝ, "ΠΑΤΕΡΑΣ" ΤΟΥ ERASMUS, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 68 ΕΤΩΝ (07/12/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (06/12/2017)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (CZECH REPUBLIC) (30/11/2017)
PORTUGUESE HOST SCHOOLS FOR TRAINEESHIPS (20/11/2017)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ERASMUS PLACEMENT ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΑΜΙΑ) (20/11/2017)
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
International Office  
Word Document ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Word Document MOTIVATION LETTER
Word Document CV TEMPLATE
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Excel Spreadsheet ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Excel Spreadsheet ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Adobe Acrobat Document ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Δικαιολογητικά συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ERASMUS+/ ERA-PLACES 2016 - 2017

Πριν την αναχώρησή σας
Μετά την επιλογή σας να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+, και πριν την αναχώρηση σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να καταθέσετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων τα εξής δικαιολογητικά:
-
Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 
(συμπληρωμένη ηλεκτρονικά σε 2 αντίτυπα και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή). Δεν γίνονται δεκτές σαρωμένες υπογραφές.

Για τις μετακινήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πρέπει να συμπληρωθεί το εξής έγγραφο:

- Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2017-2018

- Learning agreement for traineeships - section to be completed before the mobility. Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές.
- Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α., όπως επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού).


- Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας που αφορά:
1. Ασφάλεια αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων,

2. Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος

- Φωτοτυπία του βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να μας γνωστοποιήσουν άμεσα τη γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιήσουν την online γλωσσική αξιολόγηση και συγκεκριμένα το 1o test).

Γλωσσική υποστήριξη και On - line Γλωσσικά Μαθήματα (Online linguistic support):
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στη γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, διότι μ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στην κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.
Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει διαδικτυακά (on - line) μαθήματα γλωσσικής υποστήριξης των μετακινούμενων φοιτητών των οποίων η κύρια γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και τα Ολλανδικά.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης

- Έντυπο επιβεβαιωμένης άφιξης - Certificate of Attendance (Arrival Certificate).

Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές (Να συμπληρωθούν απαραίτητα τα πεδία Date of arrival & Internship period).
Το έντυπο αυτό είναι απαραίτητο για τη κατάθεση του 80% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.
- Ενδιάμεση Έκθεση για την πορεία της εργασίας σας (συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων, του εργασιακού περιβάλλοντος κ.α.).
-
Learning agreement for traineeships - section to be completed during the mobility.
Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μόνο στη περίπτωση εξαιρετικών αλλαγών ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές.

- Online γλωσσικά μαθήματα.


Μετά την επιστροφή σας
-
Έντυπο επιβεβαιωμένης αναχώρησης - Certificate of Attendance (Departure Certificate).
Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να κατατεθεί πλήρως συμπληρωμένο σε πρωτότυπη μορφή.
- Εισιτήρια και κάρτες επιβίβασης (μετάβασης και επιστροφής).
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (παραμονή στη χώρα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους) θα γίνεται δεκτή η μη προσκόμιση εισιτηρίου επιστροφής και στη θέση αυτού θα πρέπει ο φοιτητής να καταθέτει
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει τους λόγους για την έλλειψη αυτού).
-
Αίτηση για την κατάθεση δικαιολογητικών επιστροφής.
-
Learning agreement for traineeships - section to be completed after the mobility.
Traineeship Certificate (Ηλεκτρονική συμπλήρωση από τον φορέα, πρωτότυπη υπογραφή σε δυο αντίτυπα).

- Ηλεκτρονική υποβολή της Έκθεσης Πρακτικής Άσκησης.
-
Ερωτηματολόγιο.
- Online γλωσσική αξιολόγηση (2o ΤΕΣΤ).

Μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων καταθέτει το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση κάθε φοιτητή είναι η ολοκλήρωση της online γλωσσικής αξιολόγησης καθώς και η προσκόμιση όλων των εγγράφων που αναφέρονται στο πεδίο «πριν την αναχώρηση».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

ERASMUS STUDENT CHARTER

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.teiath.gr/diethnwn/


^ Αρχή Σελίδας