Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (14/10/2015)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (ROMA) (21/06/2018)
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ERASMUS PLACEMENT) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 (10/05/2018)
WE ARE THE ERASMUS GENERATION! (22/02/2018)
REGISTRATION DATES FOR INCOMING STUDENTS AND ACADEMIC CALENDAR SPRING SEMESTER 2017-2018 (12/02/2018)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (05/02/2018)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (11/12/2017)
"ΕΦΥΓΕ" Ο ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΙΝ, "ΠΑΤΕΡΑΣ" ΤΟΥ ERASMUS, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 68 ΕΤΩΝ (07/12/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (06/12/2017)
ERASMUS PLACEMENT OFFER (CZECH REPUBLIC) (30/11/2017)
 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
International Office  
Word Document ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Word Document MOTIVATION LETTER
Word Document CV TEMPLATE
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Excel Spreadsheet ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Excel Spreadsheet ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Adobe Acrobat Document ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Δικαιολογητικά συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ERASMUS+/ ERA-PLACES 2018 - 2019

Πριν την αναχώρησή σας
Μετά την επιλογή σας να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+, και πριν την αναχώρηση σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να καταθέσετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων τα εξής δικαιολογητικά:

- Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2017-2018

συμπληρωμένη ηλεκτρονικά σε 2 πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τον φοιτητή αντίτυπα.

- Learning agreement for traineeships - section to be completed before the mobility. Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές.
- Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α., όπως επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού).

- Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας που αφορά:

1. Ασφάλεια αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων,
2. Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος

- Αποτέλεσμα α΄ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης

- Έντυπο επιβεβαιωμένης άφιξης - Certificate of Attendance (Arrival Certificate).

Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές (Να συμπληρωθούν απαραίτητα τα πεδία Date of arrival & Internship period).
Το έντυπο αυτό είναι απαραίτητο για τη κατάθεση του 80% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.
- Ενδιάμεση Έκθεση για την πορεία της εργασίας σας (συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων, του εργασιακού περιβάλλοντος κ.α.).
-
Learning agreement for traineeships - section to be completed during the mobility.
Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μόνο στη περίπτωση εξαιρετικών αλλαγών ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές.

- Online γλωσσικά μαθήματα.


Μετά την επιστροφή σας
-
Έντυπο επιβεβαιωμένης αναχώρησης - Certificate of Attendance (Departure Certificate).
Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να κατατεθεί πλήρως συμπληρωμένο σε πρωτότυπη μορφή.
- Εισιτήρια και κάρτες επιβίβασης (μετάβασης και επιστροφής).
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (παραμονή στη χώρα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους) θα γίνεται δεκτή η μη προσκόμιση εισιτηρίου επιστροφής και στη θέση αυτού θα πρέπει ο φοιτητής να καταθέτει
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει τους λόγους για την έλλειψη αυτού).
-
Αίτηση επιστροφής.
-
Learning agreement for traineeships - section to be completed after the mobility.
Traineeship Certificate (Ηλεκτρονική συμπλήρωση από τον φορέα, πρωτότυπη υπογραφή σε δυο αντίτυπα).

- Ηλεκτρονική υποβολή τελικής Έκθεσης Συμμετέχοντα (EU Survey) και κατάθεση σε έντυπη μορφή.
-
Ερωτηματολόγιο
- Αποτέλεσμα β΄ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης.

Μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων καταθέτει το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση κάθε φοιτητή είναι η ολοκλήρωση της online γλωσσικής αξιολόγησης καθώς και η προσκόμιση όλων των εγγράφων που αναφέρονται στο πεδίο «πριν την αναχώρηση».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

ERASMUS STUDENT CHARTER

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.teiath.gr/diethnwn/


^ Αρχή Σελίδας