Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Call for proposals under the 7th EU Research and Technological Framework Programme 2007-2013
The European Commission has launched its latest call for proposals under what is known as the 7th EU Research and Technological Framework Programme 2007 - 2013, between known by the acronym FP7.

The call for proposals under this prorgamme that was published on July 19th last supports research in a range of different areas including in the fields of agriculture, food, fisheries, biotechnology, nano-technology, environmental sciences, climate change issues, health, transport , security and space.

Organisations from research, educational and private sector companies can participate within these funding programmes. There must be a minimum of three partners participating within any of these specific programmes to be successful.

The relevant information can be found at http//ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home or at http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

^ Αρχή Σελίδας