Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Βρέθηκαν 70 Αρθρα
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 3ου Προγράμματος Δράσης για την Υγεία 2014-2020 - Πρόγραμμα Εργασίας έτους 2018 (Third Health Programme for Joint Actions 2014 – 2020 – 2018 Annual Work Programme).
 
Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Κίνας
 
19/06/2017 ΕΔΒΜ 45 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»
 
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (πρόσκληση αρ. πρωτ.: 1180/356/Α2/ 10-03-17)
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 4.75mb
 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 4.76mb
 
01/02/2017 ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
 
25/01/2017 Πρόγραμμα επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων “Invent ICT”
 
23/01/2017 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας & Ισραήλ»
 
03/01/2017 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»
 
03/01/2017 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
 
17/06/2016 [ICT_H2020] ICT Calls 2016-2017 & χρηστικά εργαλεία
 
30/05/2016 Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ28] για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ¶ξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ»
 
19/04/2016 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία 2014-2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2016
 
19/04/2016 Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ20 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Επικαιροποίηση 04/07/2016)
 
24/02/2016 Δημοσίευση των τεσσάρων νέων προκηρύξεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
 
02/11/2015 Ορίζοντας 2020 - Παρουσίαση των νέων Προγραμμάτων Εργασίας 2016-2017 για ICT & FET - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών – Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες
 
14/10/2015 Πληροφορίες του Εθνικού Σημείου Επαφής για το ICT στον Ορίζοντα 2020 και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
 
20/06/2014 Εθνικό Δίκτυο Σημείων Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (WiFi Hotspots)
 
23/12/2013 4η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET»
 
23/12/2013 Aνοιχτές προκηρύξεις προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας
 
23/12/2013 Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας
 
23/12/2013 Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργ
 
23/12/2013 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Φάση Β - Αναμένεται
 
10/12/2013 Ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 279.27kb
 
02/12/2013 Η ΕΕ αναζητά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για το Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" για την Έρευνα & Καινοτομία
 
02/12/2013 Ημερίδα για το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC)
 
18/06/2013 ΘΕΜΑ: Επιδότηση Καινοτόμων, Δημιουργικών Έργων & Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Europa Nostra 2013)
 
18/06/2013 ΘΕΜΑ: Επιδότηση Κοινοπραξιών για τον εμπλουτισμό και την προώθηση διεθνικών θεματικών προϊόντων Αειφόρου Τουρισμού -Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
 
18/06/2013 ΘΕΜΑ: Επιδότηση Συμπράξεων Τοπικών Φορέων Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας (ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
 
09/04/2013 Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015
 
22/03/2013 - Tempus - Αναζήτηση εταίρων από την Σερβία
 
22/03/2013 - Tempus - Αναζήτηση εταίρων από το Μαρόκο
 
12/03/2013 - Tempus - Αναζήτηση εταίρων απο Ουζμπεκιστάν, Κροατία και Πορτογαλία
 
11/03/2013 - Tempus - Αναζήτηση εταίρων από Λετονία
 
08/03/2013 - Tempus - 6η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Αρμενίας
 
08/03/2013 - Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας 2013
 
08/03/2013 - Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2013-14
 
20/02/2013 - Tempus - 6η Πρόσκληση - Αναζήτηση εταίρων από Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη
 
20/02/2013 - Tempus - 6η Πρόσκληση - Αναζήτηση εταίρων από Ουζμπεκιστάν
 
20/02/2013 - Tempus - 6η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων - Αναζήτηση εταίρων
 
20/02/2013 - Tempus - Αναζήτηση εταίρων
 
20/02/2013 - Tempus - Αναζήτηση εταίρων - Πολωνία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" & "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ"
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας, 2012-2014»
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο "Βελτίωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Αττικής"
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο "Κυψέλες Επιχειρηματικότητας"
 
Ανακοίνωση:«Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ - Νέα Πρόσκληση με αλλαγές»
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων "Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στον Τομέα των Υλικών 2011-2013"
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος για την Κινητικότητα των Νέων
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 1.21mb
 
Νέα Πρόσκληση "Πρόγραμμα επικαιροποιήσης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ" [ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ]
 
Call for proposals under the 7th EU Research and Technological Framework Programme 2007-2013
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας "Συστημικές Παρεμβάσεις" ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση"
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης" στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος - Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την κατηγορία πράξεων "Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού" ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την κατηγορία πράξεων "Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού" ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
 
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Ανάδειξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών Νέων» ΕΠ ΕΠΕΔΒΜ
 
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την πράξη "Πιστοποίηση των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στις ΤΠΕ" ΕΠ ΕΠΕΔΒΜ
 
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξεων "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων" ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013"
 
Επικαιροποιημένη προκήρυξη Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"
 
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το έργο "Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού"
 
Επικαιροποιημένη προκήρυξη Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"
 
Προκήρυξη με τίτλο "Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Τσεχίας 2011-2013" στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ
 
Προκήρυξη με τίτλο "Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Σλοβακίας 2011-2012" στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ
 
Προκήρυξη με τίτλο "Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στον Τομέα των Υλικών 2010-2012" στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη με τίτλο "Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Σερβίας 2010-2012" στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη στα πλαίσια του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα" [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη για το πρόγραμμα PRODEX
 
Πρόσκληση 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [ΕΛΗΞΕ]
  Unkown Document Unkown Document | Μέγεθος Αρχείου 274.44kb
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης [ΕΛΗΞΕ]
  JPEG Image JPEG Image | Μέγεθος Αρχείου 421.41kb
 
^ Αρχή Σελίδας