Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
18/06/2013 ΘΕΜΑ: Επιδότηση Συμπράξεων Τοπικών Φορέων Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας (ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
Σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη Doing Business 2012 της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), μεταξύ 185 χωρών η Ελλάδα κατατάσσεται μόλις στην 78η θέση σε ότι αφορά στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην 146η θέση στις συνθήκες δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, και στην 117η θέση στον τομέα της "προστασίας των επενδυτών". Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στους δείκτες επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, ηαποτελεσματική αναστροφή του εξαιρετικά δυσμενούς επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος -που πλήττει στο σύνολό τους τις περιφέρειες της χώρας- μπορεί να αλλάξει με την αποφασιστική παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ειδικό πρόγραμμα ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, παρέχει τη δυνατότητα στις διεθνείς συμπράξεις των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο αλλά και με εθνικές προεκτάσεις.

- Προκήρυξη

^ Αρχή Σελίδας