Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Προκηρύξεις Θέσεων
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Βρέθηκαν 510 Αρθρα
 
Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών και οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωπικό θα αναρτώνται στο εξής στο νέο ιστότοπο : https://www.uniwa.gr/category/anakoinoseis-elke/ και http://elke.uniwa.gr/
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102342/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων"
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102355/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (102365/01-03-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό"
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101930/26-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια - ΔΕΣΜΟΣ»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101931/26-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Safeguarding Cultural Heritage through technical and Organizational Resources Management- STORM»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101972/26-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση"
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 101830/22-02-19) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής" του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101295/18-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»
 
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (101065/11-02-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ: «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής» σε σύμπραξη με το πανεπιστήμιο Κingston University London του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της Μηχανολογίας»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (116831/31-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προσθέτοντας Άξια στην Ακάθαρτη Γλυκερόλη, Υπόλειμμα της Διεργασίας Παράγωγης Βιολογικού Πετρελαίου (Βιοντηζελ), με τη Χρήση Μικροβιακής και Χημικής Τεχνολογίας»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39056/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας - Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_GRAPHEIN»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39059/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης Στόλου Ετερόκλιτου Στόλου Οχημάτων Βαρέως Τύπου Χρησιμοποιώντας Αυτοματοποιημένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων και Έξυπνες τεχνικές Πρόγνωσης - IntelligentLogger» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39057/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αυτόματη εφαρμογή Προ-Νοσοκομειακής, Οικιακής, εξέτασης για την Άπνοια του Ύπνου - ΑΠΝΟΙΑ» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39058/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αυτόματη εφαρμογή Προ-Νοσοκομειακής, Οικιακής, εξέτασης για την Άπνοια του Ύπνου - ΑΠΝΟΙΑ» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39060/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αυτόματη εφαρμογή Προ-Νοσοκομειακής, Οικιακής, εξέτασης για την Άπνοια του Ύπνου - ΑΠΝΟΙΑ» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39061/14-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης Στόλου Ετερόκλιτου Στόλου Οχημάτων Βαρέως Τύπου Χρησιμοποιώντας Αυτοματοποιημένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων και Έξυπνες τεχνικές Πρόγνωσης - IntelligentLogger» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (783/15-01-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μετακινούμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (801/15-01-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107-2018) – Πανεπιστημιούπολη 1»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16436/21-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16419/20-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39452/21-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Erasmus+ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2018)»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16078/13-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16056/13-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (39305/18-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων αναταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου «iReact-Next Generation»
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15906/07-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Οργάνωση Υποστήριξης (O/S) Προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα 2017-2018»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15820/04-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Νευρολογικά Νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις"
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15906/07-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Οργάνωση Υποστήριξης (O/S) Προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα 2017-2018»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (38782/06-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές"
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (38659/04-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Aρχιτεκτονική Eσωτερικών Xώρων – Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός».
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (38680/05-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: « Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας - Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_Graphein» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014- 2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (38705/05-12-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μετακινούμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15185/15-11-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «AgroLabs -AgroFood Innovation Clusters» του Προγράμματος Interreg Balkan - Mediterranean 2014 - 2020
 
Oρθή Επανάληψη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15069/07-11-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15070/07-11-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15071/07-11-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση"
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (37435/07-11-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (36560/19-10-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με δύο εξωτερικού συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (14335/11-10-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου "CROSSCULT"
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35940/11-10-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35684/08-10-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια - ΔΕΣΜΟΣ»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35687/08-10-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Μαθησιακές Τεχνολογίες»
 
Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35639/05-10-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107-2018) Πανεπιστημιούπολη 1»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35332/03-10-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Γεωχωρικές Τεχνολογίες"
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35638/05-10-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ103-2018)»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35304/03-10-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (13670/25-09-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του «TRIMAGE - Κατανομή Εθνικής Συμμετοχής»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34736/19-09-2018) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5030493, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (34356/10-09-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜΣ στο ΤΕΙ Πειραιά σε Σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Σκωτίας του Ηνωμένου Βασιλείου στον Τομέα της Ενέργειας»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (34357/10-09-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (34358/10-09-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ με τίτλο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (34360/10-09-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ERASMUS+ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ103-2018)»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (34365/10-09-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ERASMUS+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (ΚΑ103-2018)»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (34371/10-09-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ103-2018)»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (34348/07-09-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HORIZON 2020_TILOS_Τεχνολογική Καινοτομία για τη Βέλτιστη Ενσωμάτωση Τοπικού Χαρακτήρα Συστημάτων Συσσωρευτών Ενέργειας» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΗΟRIZON 2020»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (33754/26-07-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «HORIZON 2020_TILOS_Τεχνολογική Καινοτομία για τη Βέλτιστη Ενσωμάτωση Τοπικού Χαρακτήρα Συστημάτων Συσσωρευτών Ενέργειας» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΗΟRIZON 2020»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (33757/26-07-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ERASMUS+ / ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ103-2018)»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (33518/20-07-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11470/18-06-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11474/18-06-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11477/18-06-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11478/18-06-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «TRIMAGE - Κατανομή Εθνικής Συμμετοχής»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1499/02-03-2018) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «DEVELOPMENT OF THE INTERDISCIPLINARY MASTER PROGRAM ON COMPUTATIONAL LINGUISTICS AT CENTRAL ASIAN UNIVERSITIES -CLASS»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:1329/28-02-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «ORAMMA: Operational Refugee And Migrant Maternal Approach» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 3rd Health Programme
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:1331/28-02-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «ORAMMA: Operational Refugee And Migrant Maternal Approach» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 3rd Health Programme
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (282/02-02-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (283/02-02-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικό δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου»
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (9869/30-11-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας» του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (9872/30-11-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «AgroLabs – AgroFood Innovation Clusters» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Balkan – Mediterranean 2014 – 2020
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (9523/20-11-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα Μέλος ΔΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8745/01-11-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8698/31-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8694/31-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο μέλη Δ.Π. του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8064/12-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8072/12-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ. Έξυπνη Συσκευασία» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8118/13-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8142/13-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:8124/13-10-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα μέλος Δ.Π. του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8062/12-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8068/12-10-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας), της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7260/20-09-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Composing Lifelong Learning Opportunity Pathways through Standards-based Services - COMPASS» (ERASMUS+) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7259/20-09-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (κατευθύνσεις: 1) Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινοτομία Τροφίμων και 2) Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων)» της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6699/28-08-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης τουτου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6612/04-08-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ - ΣΠΟΥΔΕΣ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6613/04-08-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ -ΟΜΙΛΟΣ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:6609/04-08-2017) για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6513/28-07-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ - ΣΠΟΥΔΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6503/27-07-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ - ΟΜΙΛΟΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6436/25-07-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6121/1707-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Έργου «Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών Διαχείρισης της Πληροφορίας για την ανάδειξη του Επιστημονικού και Διοικητικού Πληροφοριακού Αποθέματος του ΣΕΜΜΑ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6126/17-07-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας), της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6130/17-07-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, της Σχολής ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6131/17-07-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Διαπολιτισμικές δεξιότητες επαγγελματιών φροντίδας υγείας» (ERASMUS+) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6132/17-07-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:5216/27-06-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (ERASMUS+) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:5217/27-06-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (ERASMUS+) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4739/14-06-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «ORAMMA: Operational Refugee And Migrant Maternal Approach» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4834/19-06-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ. Έξυπνη Συσκευασία» του Τμήματος Γραφιστικής, της κατεύθυνσης Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3258/10-05-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3259/10-05-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τραύματα και Έλκη. Θεραπεία - Φροντίδα» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3260/10-05-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη αποκάλυψης και ανάδειξης γραφημάτων στα εσωτερικά επιχρίσματα της Οικίας-Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά στον Πύργο Τήνου» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3261/10-05-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (Erasmus+)» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2958/28-04-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2959/28-04-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας με τίτλο «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:2374/28-03-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου«TRIMAGE – Κατανομή Εθνικής Συμμετοχής» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:2011/09-03-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη - Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1429/22-02-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1713/01-03-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Έργα στήριξης της Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1719/01-03-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Έργα στήριξης της Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1725/01-03-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1730/01-03-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1683/1-3-2017 με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά με Βάση μόνο την τιμή για την «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνάς του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1075/16-02-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (746/09-02-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα μέλος Δ.Π. του Ιδρύματος για την υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας). [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (490/27-01-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «COMPASS» (ERASMUS+ KA2) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (176/17-01-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «OnconanoBBB / Κατανομή Εθνικής Συμμετοχής» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «Trimage / Κατανομή Εθνικής Συμμετοχής» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου «Ικανοποίηση των φοιτητών και επαγγελματική προετοιμασία από τα λογιστικά προγράμματα των ελληνικών ΑΕΙ» (κωδικός Υποέργου 80240) του Εσωτερικού Προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητών του ΤΕΙ Αθήνας για το έτος 2015» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για το 2017» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΟΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια ΤΕΙ Αθήνας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη - Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4514/21-11-16) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τραύματα και Έλκη. Θεραπεία - Φροντίδα» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου (αρ. πρωτ.: 4406/14-11-16) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4261/02-11-16) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3471/22-09-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3400/20-09-16) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3116/05-09-16) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες του έργου με τίτλο «Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών αναγκών Ρομά Δυτικής Αττικής & καλών πρακτικών στήριξης & προαγωγής της κοινωνικής ένταξής τους» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ορθή Επανάληψη ως προς το Πρωτόκολλο) [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Τμήμα Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, προϋπολογισμού έως του ποσού των 36.000,00 ? (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Εξωτερικούς Συνεργάτες» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Εξωτερικό Συνεργάτη» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Εξωτερικούς Συνεργάτες»στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2824/22-07-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής) με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2825/22-07-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα μέλος ΔΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2826/22-07-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα μέλος ΔΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2468/08-07-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Μαιευτικής με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Τμήμα Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2077/08-06-16) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Φροντίδα Υγείας Ευρώπη: Ενθαρρύνοντας την διαφάνεια και αναγνώριση πρωτύτερης μάθησης στην γεωγραφική κινητικότητα των επαγγελματιών στον τομέα φροντίδας υγείας» (Erasmus+ KA2) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2079/08-06-16) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Υποέργου «Ικανοποίηση των φοιτητών και επαγγελματική προετοιμασία από τα λογιστικά προγράμματα των ελληνικών ΑΕΙ» (κωδικός Υποέργου 80240) του εσωτερικού προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητών του ΤΕΙ Αθήνας για το έτος 2015» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1984/31-05-16) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (Erasmus+)» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1925/26-05-16) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα μέλος ΔΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο του έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (Erasmus+)» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1546/26-04-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη - Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1553/26-04-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1320/13-04-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για διάστημα 6 μηνών από το ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1321/13-04-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ευαισθητοποίηση της Σχολικής Κοινότητας για Ορθολογική Διαχείριση Διατροφικών Επιλογών» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1322/13-04-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history — CROSSCULT» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1282/11-04-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (905/04-03-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (869/03-03-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας με τίτλο «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (426/15-02-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (428/15-02-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για Προμήθεια Εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ERASMUS+ 2014-2015» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για Προμήθεια Εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ERASMUS+ 2014-2015» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5129/22-10-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5003/15-10-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4961/13-10-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4884/09-10-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4833/08-10-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών με τίτλο «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4834/08-10-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών/ Προμήθεια Αναλωσίμων-Μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4649/30-09-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ.ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4512/10-09-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για την εσωτερική αξιολόγηση στο πλαίσιο του υποέργου 2 της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4525/10-09-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για Καθηγητές ΑΕΙ εξαιρουμένων του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ για την υλοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4529/10-09-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για Καθηγητές ΑΕΙ εξαιρουμένων του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ για την υλοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για την «Ενοικίαση Αίθουσας και τροφοδοσία» στο πλαίσιο της Απολογιστικής Ημερίδας της 20/10/2015, για τις ανάγκες του έργου «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4125/30-07-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4126/30-07-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» της πράξης «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3885/17-07-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3886/17-07-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3887/17-07-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ.ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ» [ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3588/08-07-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 11 «Υλοποίησης πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΤΕΙ Αθήνας)» της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3590/08-07-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευρολογικά Νοσήματα - Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στα πλαίσιο του Υποέργου 19 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3364/29-06-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διερεύνηση των Επιδράσεων των Περιβαλλοντικών Παραγόντων στα Οργανικά Υλικά Τεκμήρια Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3299/25-06-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3119/19-06-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Βιοιατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3059/16-06-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του τμήματος Β «εκπαιδευτικό Λογισμικό» του υποέργου Μονάδες Αριστείας της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στα πλαίσιο του Υποέργου 41 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2906/09-06-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Master ISICG/TIM «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2840/05-06-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (ERASMUS+) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2838/05-06-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του τμήματος Β «εκπαιδευτικό Λογισμικό» του υποέργου Μονάδες Αριστείας της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού» - ΑΚΥΡΗ
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2300/14-05-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 «Δράσεις Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)» της Πράξης «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσιο του Υποέργου 05 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στα πλαίσιο του Υποέργου 19 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1873/27-04-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1875/27-04-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Εξειδικευμένων μονάδων παράλληλης επεξεργασίας τύπου Tesla για επιτάχυνση υπολογισμού αποτελεσμάτων σε περιβάλλον τύπου CUDA», στα πλαίσιο του Υποέργου 25 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1314/30-03-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MISCIRLU” ΚΩΔ. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1186/23-03-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1176/20-03-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Συσκευής μη καταστρεπτικού ελέγχου δομικών υλικών με υπερήχους», στα πλαίσιο του Υποέργου 43 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εξοπλισμού, στα πλαίσιο του Υποέργου 05 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1107/17-03-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 19 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1048/13-03-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις» της πράξης «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1054/13-03-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 36 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής», στο πλαίσιο του Υποέργου 06 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο του Υποέργου 04 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (734/25-02-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στα πλαίσιο του Υποέργου 41 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (693/24-02-15) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus με τίτλο «Μοντέλο ανεξάρτητης διασφάλισης ποιότητας σε προγράμματα σπουδών στη Ρωσία» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (714/25-02-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Α» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 304191) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (500/13-02-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (501/13-02-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MISCIRLU” ΚΩΔ. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»-1476 της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (365/05-02-2015) για Μέλη ΔΠ του Ιδρύματος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (385/06-02-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 32 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 304191) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (99/12-01-2015) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την «Προμήθεια εξοπλισμού» [Υποέργο 48] για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» MIS 379389 [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσιο του Υποέργου 16 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στα πλαίσιο του Υποέργου 41 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7327/26-11-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων»[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7328/26-11-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων»[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7329/26-11-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σστο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους»[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7330/26-11-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους»[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7331/26-11-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους»[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7468/26-11-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας»[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7169/24-11-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 01 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσιο του Υποέργου 16 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6999/18-11-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7000/18-11-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» [ΕΛΗΞΕ]
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Προκήρυξη Ανοιχτού τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 4 στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη και Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. και των επτά (7) ΥΠΕ της Χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, καθώς και πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών» (κωδικός ΟΠΣ 464617) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6728/04-11-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (ERASMUS+) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Υλικών άμεσης ανάλωσης - Αντιδραστήρια» στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα» με κωδικό MIS 377048 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6419/20-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 28 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6410/20-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6411/20-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πολυκαναλικό Μικροκυματικό Ραδιόμετρο για Μετρήσεις Θερμοκρασίας του Εσωτερικού του Ανθρώπινου Σώματος» της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014» με κωδικό 12CHN181 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6412/20-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MARK1 – Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος» στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2013-2015» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6416/20-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 12 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6417/20-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 18 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6418/20-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 18 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6415/20-10-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλωσίμων υλικών» στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την οργάνωση ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2014, στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Α» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6031/06-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (ιστορικός τέχνης) στο πλαίσιο του Υποέργο 06 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6032/06-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 08 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6033/06-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 06 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6034/06-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 15 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6042/06-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του τμήματος Β «Εκπαιδευτικό Λογισμικό» του υποέργου Μονάδες Αριστείας της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6052/07-10-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογία της Ενέργειας/MSc in Energy Technology» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια γυαλικών, χημικών αντιδραστηρίων, διαλυτών, πλαστικών αναλωσίμων, στο πλαίσιο του Υποέργου 23 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» με κωδικό MIS379389 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5674/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Νευρολογικά Νοσήματα – Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5675/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5676/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5677/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5678/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 37 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5679/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 32 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5680/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 12 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5681/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 12 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5682/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 10 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5683/19-09-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 09 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5689/22-09-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του τμήματος Β «Εκπαιδευτικό Λογισμικό» του υποέργου Μονάδες Αριστείας της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 2 Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 327694)
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των σαράντα εννέα χιλιάδων ? (49.000,00?) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» (θεματικός τομέας προτεραιότητας: 2 Τρόφιμα / Ποτά), στο πλαίσιο της Πράξης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με κωδικό 11ΣΥΝ_2_704» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5261/05-09-14) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 - κωδ. MIS 450593) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5194/02-09-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5178/02-09-14) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 - κωδ. MIS 450593) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5001/25-07-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μη επεμβατικής απεικονιστικής τεχνολογίας για τη μελέτη στοχευμένης μεταφοράς φαρμακευτικών ουσιών με νανοσωματίδια, μέσω του αιματικού εγκεφαλικού φραγμού. Εφαρμογές στην θεραπεία εγκεφαλικών όγκων - OncoNanoBBB» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Υπηρεσίες και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για ΑμεΑ σπουδαστές και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 304187) [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [49] με MIS 379389 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4893/18-07-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «HYPERGNOSTIC: Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων μοριακής απεικόνισης για εφαρμογές Theragnostics» στο πλαίσιο του προγράμματος «Αριστεία ΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του Υποέργου 06 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4812/17-07-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4813/17-07-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4496/10-07-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 01 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4546/10-07-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MARK1 – Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος» στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2013-2015»[ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης, στο πλαίσιο του Υποέργου 09 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» με κωδικό MIS379389 [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» της Πράξης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με κωδικό 11ΣΥΝ_2_704» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4381/08-07-2014) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus με τίτλο «Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in line with EU standards (RESARCH)»[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4222/03-07-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΗ.ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4057/30-06-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3973/24-06-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το τμήμα Β «εκπαιδευτικό Λογισμικό» του υποέργου Μονάδες Αριστείας της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διερεύνηση των Επιδράσεων των Περιβαλλοντικών Παραγόντων στα Οργανικά Υλικά Τεκμήρια Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με κωδικό MIS 376986 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3526/05-06-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3391/02-06-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 - κωδ. MIS 450593) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3392/02-06-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [48] με MIS 379389 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο του έργου «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» της Πράξης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με κωδικό 11ΣΥΝ_2_704» [ΕΛΗΞΕ]
 
Ακύρωση της Προκήρυξης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 4 με τίτλο «Πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 464617
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2882/13-05-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 39 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2883/13-05-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 40 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του Υποέργο 42 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης στο πλαίσιο του Υποέργο 09 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ»[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ» στο πλαίσιο του έργου «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» της Πράξης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με κωδικό 11ΣΥΝ_2_704» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2440/14-04-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2441/14-04-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Α» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 4 με τίτλο «Πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 464617 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια αντιδραστηρίων, αναλωσίμων μοριακής βιολογίας και καλλιεργητικών υλικών στο πλαίσιο του Υποέργο 15 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2005/03-04-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα μέλος ΔΠ του Ιδρύματος στα πλαίσια του έργου «ΜOΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2006/03-04-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Τεχνολογίες και Υλικά στη Συντήρηση και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2007/03-04-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Master ISICG-TIM» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2008/03-04-2014) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus με τίτλο «Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in line with EU standards (RESARCH)» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1691/20-03-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 27 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1692/20-03-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διερεύνηση των Επιδράσεων των Περιβαλλοντικών Παραγόντων στα Οργανικά Υλικά Τεκμήρια Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1693/20-03-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «HYPERGNOSTIC: Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων μοριακής απεικόνισης για εφαρμογές Theragnostics» στο πλαίσιο του προγράμματος «Αριστεία ΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1694/20-03-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 39 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1701/20-03-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1702/20-03-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις» της πράξης «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών αναλωσίμων» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Medical Image SCIence through Luminescence (MISCIRLU)» της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με κωδικό 1476 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1350/07-03-2014) για έναν Πτυχιούχο Τοπογράφο Μηχανικό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus με τίτλο «Architecture and Sustainable Urban Development Based on Eco-Humanistic Principles & Advanced Technologies without Losing Identity - SEHUD» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών, περιφερειακών Η/Υ, γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» στο πλαίσιο του υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα» με MIS 377048 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1128/27-02-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 12 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1130/27-02-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 28 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1132/27-02-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 30 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1134/27-02-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 35 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1136/27-02-14) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 40 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1138/27-02-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Εικονικών Εργαστηρίων» της πράξης «Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1140/27-02-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 11 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)» της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1142/27-02-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1162/27-02-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού (τμήμα 5) για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 304191) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την πιστοποίηση από ανεξάρτητη αρχή πέντε μονάδων μαζικής εστίασης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO:22000:2005 στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» με κωδικό MIS372969 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (750/10-02-2014) για Μέλη ΔΠ του Ιδρύματος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ_8_1466 και τίτλο «Συνεργία για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφάλεια των ελληνικών τουριστικών παραλιών» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια μελανιών, περιφερειακών Η/Υ, γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» στο πλαίσιο του υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα» με MIS 377048 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του Υποέργου 11 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» με κωδικό MIS379389 [ΕΛΗΞΕ]
 
Παροχή Διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 223/17-01-2014 Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Διάχυση και Προβολή» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζι
 
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλωσίμων» στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [14] με MIS 379389 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (352/23-01-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 12 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (353/23-01-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 25 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (397/24-01-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 01 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (328/22-01-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Διάχυση και Προβολή» της πράξης «Εστίαση – Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης – Παρεμβατικά προγράμματα» (κωδικός ΟΠΣ 372969) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (182/15-01-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη των οίνων»-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16/07-01-2014) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8020/20-12-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «TRIMAGE: An optimised trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7985/19-12-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου πλαίσιο του έργου «Καινοτόμο Λογισμικό Βελτιστοποίησης Επεμβατικής Ράδιο-ογκολογίας - CEIROS» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7721/13-12-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 2 της Πράξης «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια «Εργαστηριακών αναλωσίμων για αιματολογικούς αναλυτές» στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [11] [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακ. την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλωσίμων για την τεχνική της κυτταρομετρίας ροής» στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» υπ. [11] [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλωσίμων» στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [14] [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7485/06-12-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 25 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7486/06-12-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 30 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [49] με MIS 379389 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη ΕΠ για την εκπόνηση Μελετών Περίπτωσης (case studies) στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή τριών (επαναλαμβανόμενων) κύκλων σεμιναρίων με τίτλο: «Σχολείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη ΔΠ του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙ Αθηνών» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός (7214/26/11/2013) για την προμήθεια «Συστήματος Καταγραφής Ηλεκτροφυσιολογικών Παραμέτρων (ΗΕΓ,ΗΚΓ,ΗΜΓ)» στο πλαίσια του Υποέργου 47 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ του ΤΕΙ-Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 7 της πράξης «Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτό-φροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες» (κωδικός ΟΠΣ 339464) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6781/08-11-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 39 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6773/08-11-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 19 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6774/08-11-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 31 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού» [Υποέργο 48] για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια «Ομόδυνου σύμφωνου δέκτη δυο πολώσεων με εύρος ζώνης λειτουργίας 10 GHz», στο πλαίσια του Υποέργου 30 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6364/24-10-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 05 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6365/24-10-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 08 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6366/24-10-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 22 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6367/24-10-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 26 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6368/24-10-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 36 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6369/24-10-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 43 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με αντικείμενο την «Εξωτερική Αξιολόγηση» (Υποέργο 3) στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης με κωδικό MIS372969 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπου ISO:22000 σε πέντε μονάδες μαζικής εστίασης στο πλαίσιο της Οριζόντιας [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την πιστοποίηση από ανεξάρτητη αρχή πέντε μονάδων μαζικής εστίασης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO:22000:2005, στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης με κωδικό [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6084/04-10-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 32 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5909/30-09-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 10 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5900/27-09-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 38 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου» στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για τη ναύλωση καταδυτικού σκάφους για τις ανάγκες του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την διαμονή με ημιδιατροφή στην Ρόδο για τις ανάγκες του Υποέργου 01 της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΤΕΙ Αθήνας» υποέργο [48] με MIS 379389 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5542/13-09-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό 372969 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5597/17-09-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 37 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5553/13-09-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 328087) [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού (τμ. 2 και 5) για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 304191) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Θαλής - ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 376986
 
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για τo υποέργο 2 «Προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού» της πράξης «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 380444 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4945/19-07-13) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4917/19-07-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την ολοκλήρωση των Υποέργων της ενταγμένης Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (κωδικός ΟΠΣ 360204) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4678/16-07-13) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της πράξης με MIS 376986 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4679/16-07-13) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της πράξης με MIS 376986 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός (4524/12-07-2013) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων» στο πλαίσια του Υποέργου 14 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 25 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4142/03-07-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4204/04-07-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 17 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 27 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου» στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με MIS 377048 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3991/28-06-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό 12CHN181 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4005/28-06-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της πράξης με MIS 376986 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4006/28-06-2013) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της πράξης με MIS 375692 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων» στο πλαίσια του Υποέργου 14 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με κωδικό 1476 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών «Διοργάνωσης Διήμερης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης» στα πλαίσια του Υποέργου 06 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη ΔΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης με MIS 339464 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης με MIS 339465 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό 12CHN181 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για προμήθεια «Ομόδυνου σύμφωνου δέκτη δυο πολώσεων με εύρος ζώνης λειτουργίας 10 GHz» στο πλαίσιο του Υποέργο 30 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης με MIS 355294 [ΕΛΗΞΕ]
 
Επείγουσα Ανακοίνωση Παράταση κατάθεσης προσφορών για την Προκήρυξη (αρ. πρωτ.: 2634/29-04-13) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συσκευή εξομοίωσης συνθηκών ....του Οίκου ATLAS» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επείγουσα Ανακοίνωση Παράταση κατάθεσης προτάσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 2366/23-04-2013) για τις ανάγκες του υποέργου 28 με τίτλο «Πολυδιάστατη Αντιστοίχηση...[ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικoύ Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συσκευή εξομοίωσης συνθηκών ηλιακού φωτός του Οίκου ATLAS» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Θαλής –ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με κωδικό MIS 376986 [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικoύ Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός Λουτρού ιξωδομέτρων» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Θαλής –ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με κωδικό MIS 376986 [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικoύ Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υλικού» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Θαλής –ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με κωδικό MIS 376986 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 04 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσίες Εικονικών Εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 304191) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 10 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 28 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό MIS 372969 [ΕΛΗΞΕ]
 
Ορθή Επανάληψη Πρόχειρος Διαγωνισμός για προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ» στο πλαίσιο του Υποέργο 12 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΟΝΙΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργο 46 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χημικών-Διαλυτών, Γυάλινων και Άλλων Ειδών Εργαστηρίου» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Θαλής –ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με κωδικό MIS 376986. [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 375692 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 14 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΔΑΦΩΝ) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 372969 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Έργου «Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας»
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου για στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του υποέργου "Κεντρική Δράση ΤΕΙ Αθήνας" της Πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 375692 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «EGREENSHIP» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου «EGREENSHIP» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 11 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου για ΟΕΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου για μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 376986 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 21 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 376986 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 15 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του υποέργου "Κεντρική Δράση ΤΕΙ Αθήνας" της Πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη ΕΠ / ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Επείγουσα Ανακοίνωση Παράταση κατάθεσης προσφορών για την Προκήρυξη (αρ. πρωτ.: 4841/31-10-12) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη ΔΠ του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο της πράξης "ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 380444 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Υποέργο 45 της πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης με MIS 355294 [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 328087
 
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού για το Υποέργο 34 της Πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακού πολυμέτρου ακτίνων-Χ για το Υποέργο 13 της Πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του υποέργου 3 της πράξης με κωδικό MIS 327694[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του υποέργου "Κεντρική Δράση ΤΕΙ Αθήνας" της Πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη ΔΠ του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του υποέργου "Κεντρική Δράση ΤΕΙ Αθήνας" της Πράξης "Αρχιμήδης ΙΙΙ" [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη ΔΠ και ΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου με MIS 370732 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με MIS 370732 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση φοιτητών στο πλαίσιο του υποέργο 3 της πράξης με MIS 304188 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 372969 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με MIS 339464 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με MIS 339465 [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος LLP/Erasmus [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικής της ΣΤΕΦ [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Θαλής του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 6 «Ηλεκτρονικός φάκελος κατ οίκον φροντίδας και αυτοφροντίδας ασθενών με νεοπλασίες» [ΕΛΗΞΕ]
 
Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΙ Αθήνας» (με τροποποιημένους όρους)[ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του υποέργου 11 της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ [ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]
 
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της πράξης «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις έργου [ΕΛΗΞΕ]
 
Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις έργου [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 3 (ΟΠΣ 339465) [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 1 στο πλαίσιο της πράξης «Εξωστρεφείς Δράσεις ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού τακτικού Διαγωνισμού υποέργου 2 (ΟΠΣ 339465) [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Ανοιχτού τακτικού Διαγωνισμού υποέργου 3 (ΟΠΣ 339464) [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη – Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση έργου [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις έργου [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση προσωπικού [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τo υποέργο 1 «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου» [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού[ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού [ΕΛΗΞΕ]
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού [ΕΛΗΞΕ]
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τo υποέργο 2 «Υπηρεσία διάθεσης εικονικών υπολογιστικών πόρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας» [ΕΛΗΞΕ]
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 466.98kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας» ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" [ΕΛΗΞΕ]
 
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και πολυμέσων» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Αθήνας» [ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]
 
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τo υποέργο 2 «Υπηρεσία διάθεσης εικονικών υπολογιστικών πόρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας» του έργου «Εξωστρεφείς Δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
  Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document | Μέγεθος Αρχείου 468.74kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Εξωστρεφείς Δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας" ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" [ΕΛΗΞΕ]
 
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τo υποέργο 2 «Υπηρεσία διάθεσης εικονικών υπολογιστικών πόρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας» του έργου «Εξωστρεφείς Δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 617kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και πολυμέσων» στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 375kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Περιφερειακών & Αναλωσίμων Η/Υ στο πλαίσιο του έργου "Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας" [ΕΛΗΞΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 306kb
 
Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη λειτουργίας της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας»» [ΕΛΗΞΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 205kb
 
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ-Αθήνας»» [ΕΛΗΞΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 614.5kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτό-φροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες» [ΕΛΗΞΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 582kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης «Mονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
 
Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-Αθήνας»[ΕΛΗΞΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 256.5kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση νομικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τους συλλόγους μεταναστών»[ΕΛΗΞΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 50kb
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση πτυχιούχου τμ. Γραφιστικής στα πλαίσια του έργου "ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας" [ΕΛΗΞΕ]
 
Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη λειτουργίας της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ-Αθήνας»» [ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 506kb
 
Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων στο πλαίσιο του έργου "ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Α" [ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 386.5kb
 
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικών εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών & μοντελοποίησης υποδομών & υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου "ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Α" [ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 416.5kb
 
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού εργαλείου οπτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας ερωτηματολογίων στο πλαίσιο του έργου "ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Α" [ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]
  Word Document Word Document | Μέγεθος Αρχείου 427.5kb
 
^ Αρχή Σελίδας