Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 1 στο πλαίσιο της πράξης «Εξωστρεφείς Δράσεις ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
- Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Πληροφοριακό Σύστημα Εξωστρεφών Δράσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Εξωστρεφείς Δράσεις ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΙ Αθήνας»

- Μέρος Α Προκήρυξης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Πληροφοριακό Σύστημα Εξωστρεφών Δράσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Εξωστρεφείς Δράσεις ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΙ Αθήνας»

Μέρος Β Προκήρυξης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Πληροφοριακό Σύστημα Εξωστρεφών Δράσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Εξωστρεφείς Δράσεις ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΙ Αθήνας»

- Μέρος Γ Προκήρυξης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Πληροφοριακό Σύστημα Εξωστρεφών Δράσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Εξωστρεφείς Δράσεις ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΙ Αθήνας»

- Σχέδιο Σύμβασης

- Φόρμα στοιχείων επικοινωνίας

- Διευκρινίσεις για την προκήρυξη  (29/03/2012)

^ Αρχή Σελίδας