Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2825/22-07-2016) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα μέλος ΔΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα μέλος ΔΠ του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

- Έντυπο πρότασης 


^ Αρχή Σελίδας