Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο  «Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΙ Αθήνας»

Στο πλαίσιο του Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο  «Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΙ Αθήνας» προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τον υπό προμήθεια εξοπλισμό για κάθε τμήμα στο ακόλοθο αρχείο:

Εξοπλισμός υπό προμήθεια

^ Αρχή Σελίδας