Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Επείγουσα Ανακοίνωση Παράταση κατάθεσης προσφορών για την Προκήρυξη (αρ. πρωτ.: 4841/31-10-12) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού» [ΕΛΗΞΕ]

Επείγουσα Ανακοίνωση
                                                                                                                                                             22-11-12

Παράταση κατάθεσης προσφορών 
για την Προκήρυξη (αρ. πρωτ.: 4841/31-10-12) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού έως του ποσού των 15.000,00 ? (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την «Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού» στο πλαίσιο του Υποέργου 34 της Πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»        


Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού που είχε προγραμματισθεί για τις 16 Νοεμβρίου 2012 και δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κινητοποιήσεων στο Ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω μέχρι την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή Τετάρτη 28-11-12 και ώρα 14.00 μ.μ.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι της προκήρυξης με αρ. πρωτ.: 4841/31-10-12.

^ Αρχή Σελίδας