Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:1329/28-02-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «ORAMMA: Operational Refugee And Migrant Maternal Approach» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 3rd Health Programme
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:1329/28-02-18) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «ORAMMA: Operational Refugee And Migrant Maternal Approach» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 3rd  Health Programme

- Έντυπο πρότασης

^ Αρχή Σελίδας