Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (9869/30-11-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας» του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας» του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ως προς το αντικείμενο του έργου)

- Έντυπο πρότασης 

^ Αρχή Σελίδας