Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6121/1707-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Έργου «Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών Διαχείρισης της Πληροφορίας για την ανάδειξη του Επιστημονικού και Διοικητικού Πληροφοριακού Αποθέματος του ΣΕΜΜΑ» [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Έργου «Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών Διαχείρισης της Πληροφορίας για την ανάδειξη του Επιστημονικού και Διοικητικού Πληροφοριακού Αποθέματος του ΣΕΜΜΑ»

- Έντυπο πρότασης 

^ Αρχή Σελίδας