Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για Προμήθεια Εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ERASMUS+ 2014-2015» [ΕΛΗΞΕ]
Περίληψη Προχείρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για Προμήθεια Εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ERASMUS+ 2014-2015»

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για Προμήθεια Εξοπλισμού, προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των 9.400,00 ?, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ERASMUS+ 2014-2015» (δράση Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού)


^ Αρχή Σελίδας