Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια αντιδραστηρίων, αναλωσίμων μοριακής βιολογίας και καλλιεργητικών υλικών στο πλαίσιο του Υποέργο 15 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ» [ΕΛΗΞΕ]
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια αντιδραστηρίων, αναλωσίμων μοριακής βιολογίας και καλλιεργητικών υλικών, προϋπολογισμού έως του ποσού των 9.200,00 ?, στο πλαίσιο του Υποέργο 15 της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ»


^ Αρχή Σελίδας