Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της πράξης «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια:

1.       Περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ
2.       Μελανιών εκτυπωτικών μηχανημάτων και πολυμηχανήματος
3.       Γραφικής ύλης & υλικών γραφείου 
για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  ΤΕΙ-Αθήνας»

^ Αρχή Σελίδας