Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Επείγουσα Ανακοίνωση Παράταση κατάθεσης προτάσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 2366/23-04-2013) για τις ανάγκες του υποέργου 28 με τίτλο «Πολυδιάστατη Αντιστοίχηση...[ΕΛΗΞΕ]

Επείγουσα Ανακοίνωση                                                                                                                                                       17-05-13

Παράταση κατάθεσης προτάσεων
για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 2366/23-04-2013) για τις ανάγκες του υποέργου 28 με τίτλο «Πολυδιάστατη Αντιστοίχηση και Συστήματα Περιορισμών Διαφορετικότητας» της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων που είχε
ημερομηνία λήξης στις 15-05-2013 και ημέρα Τετάρτη, δεν προσκομίστηκε καμία πρόταση στα γραφεία του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω μέχρι
στις 27-05-13, ημέρα Δευτέρα ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι της προκήρυξης με αρ. πρωτ.: 2366/23-04-2013.


^ Αρχή Σελίδας