Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χημικών-Διαλυτών, Γυάλινων και Άλλων Ειδών Εργαστηρίου» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Θαλής –ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με κωδικό MIS 376986. [ΕΛΗΞΕ]

- Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια Χημικών-Διαλυτών, Γυάλινων και Άλλων Ειδών Εργαστηρίου» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Θαλής –ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Διερεύνηση των Επιδράσεων των Περιβαλλοντικών Παραγόντων στα Οργανικά Υλικά Τεκμήρια φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

- Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρο Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χημικών-Διαλυτών,Γυάλινων και Άλλων Ειδών Εργαστηρίου» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο "Θαλής – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 376986.

 

 

 


^ Αρχή Σελίδας