Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6613/04-08-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ -ΟΜΙΛΟΣ [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6613/04-08-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ -ΟΜΙΛΟΣ

- Έντυπο πρότασης

^ Αρχή Σελίδας