Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:5216/27-06-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG FEMALE ENTREPRENEURS» (ERASMUS+) [ΕΛΗΞΕ]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:5216/27-06-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «DIGI-FEM - DIGITAL SKILLS AND  TOOLS  FOR  YOUNG  FEMALE  ENTREPRENEURS» (ERASMUS+)

Έντυπο πρότασης

^ Αρχή Σελίδας