Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 328087
- Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 328087

- Τεύχος Α

- Τεύχος Β

- Τεύχος Γ

- Σχέδιο σύμβασης

- Φόρμα στοιχείων επικοινωνίας

^ Αρχή Σελίδας