Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7259/20-09-2017) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (κατευθύνσεις: 1) Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινοτομία Τροφίμων και 2) Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων)» της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (κατευθύνσεις: 1) Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινοτομία Τροφίμων και 2) Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων)» της Σχολής  Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας

- Έντυπο πρότασης 

^ Αρχή Σελίδας