Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1075/16-02-17) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας [ΕΛΗΞΕ]
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα ΕΤΕΠ και ένα Μέλος ΔΠ του Ιδρύματος για την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ((Π.Μ.Σ.) «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

- Έντυπο πρότασης 

^ Αρχή Σελίδας