Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Εξειδικευμένων μονάδων παράλληλης επεξεργασίας τύπου Tesla για επιτάχυνση υπολογισμού αποτελεσμάτων σε περιβάλλον τύπου CUDA», στα πλαίσιο του Υποέργου 25 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας» [ΕΛΗΞΕ]
Περίληψη του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Εξειδικευμένων μονάδων παράλληλης επεξεργασίας τύπου Tesla για επιτάχυνση υπολογισμού αποτελεσμάτων σε περιβάλλον τύπου CUDA», προϋπολογισμού έως του ποσού των 5.000,00 ?, στο πλαίσιο του Υποέργου 25 με τίτλο της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ -Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Εξειδικευμένων μονάδων παράλληλης επεξεργασίας τύπου Tesla για επιτάχυνση υπολογισμού αποτελεσμάτων σε περιβάλλον τύπου CUDA», προϋπολογισμού έως του ποσού των 5.000,00 ?, στο πλαίσιο του Υποέργου 25 με τίτλο της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ -Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»


^ Αρχή Σελίδας