Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ_8_1466 και τίτλο «Συνεργία για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφάλεια των ελληνικών τουριστικών παραλιών» [ΕΛΗΞΕ]
Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ_8_1466 και τίτλο «Συνεργία για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφάλεια των ελληνικών τουριστικών παραλιών»


^ Αρχή Σελίδας